11141tələbə
430 xarici tələbə
52 ixtisas
8 fakültə