Patent fəaliyyəti

 

     

Patentin nömrəsi Kim tərəfindən verilib İxtiranın adı     Dövlət reyesterində qeyd olunma tarixi Müəllif Vəzifəsi

1

№043228

Евразийскoe патентное ведомство

 

 Противолавинное снегозадерживающее устройство

 

2023

Ф.Г. Габибов,

А.Г.Ахмедова

1) dos.əvəzi

2

a2023 0014

Az. Res. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Beton və inşaat qarışıqları üçün üzvi-mineral modifikatorun alınma üsulu.

11.10.2023

1) Quvalov A.A.

və b.

1) professor

3

a20230018

Az. Res. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Beton və inşaat qarışıqları üçün üzvi-mineral modifikatorun alınma üsulu.

02.02.2023

Quvalov A.A., Abbasova S.İ.

1) professor

4

 İ 2023 0013

 

Az. Res. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Dalğa elektrik stansiyası.

28.02.2023.

O.M.Salamov, Ə.A.Salamov, R.R.Qədirov.

1)dosent

5

 u 20220021 

Az. Res. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Kontaktor.

19.05.2023

Rəfiyev N.M.

dissertant

6

a2023 0006

Az. Res. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Sadə superfosfatın alınması üsulu.

 

12.01.23 

M.O.Hünbətov

 

1)dosent

7

a2023 0007

Az. Res. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Sadə superfosfatın alınması üsulu.

12.01.23 

M.O.Hünbətov

 

1)dosent

 

Patentin nömrəsi Kim tərəfindən verilib İxtiranın adı     Dövlət reyesterində qeyd olunma tarixi Müəllif Vəzifəsi

1

040825

Евразийское патентное ведомство

 

 

1) Quvalov A.A., Abbasova S.İ.

1) professor

2

040828

Евразийское патентное ведомство

 Способ получения гранулированного суперфосфата с добавками микроэлемента

 

 

01.08.2022

М.О.Гумбатов, З.Р.Гурбанова, Д.Б.Ширинова

1)доцент

3

İ 2022 0019

Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Beton və inşaat qarışıqları üçün üzvi-mineral modifikatorun alınma üsulu

 

 

Quvalov A.A., Abbasova S.İ.

1) professor

4

İ 2022 0018

Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

 Qeyri-filiz materialların dispersləşdiricilərinin alınma üsulu

 

 

Quvalov A.A., Abbasova S.İ.

1) professor

5

a 2022 0024

Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

 Yüksək möhkəmlikli beton

 

Quvalov A.A., Abbasova S.İ., Hüseyinov C.N.

1) professor

6

 İ 2022 0072,

Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

 Biokütlə və üzvi tullantıların mezofil üsulla qıcqırdılması üçün bioqaz qurğusu.

 

15.11.2022.

1) O.M.Salamov, L.H.Məmmədova, F.F.Əliyev və b.

 

1)dosent

7

 İ 2022 0013

Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Elektrik enerjisi və su təchizatı üçün mini su elektrik stansiyası.

09.03.2022

1) O.M.Salamov, Ə.A.Salamov, F.F.Əliyev, R.R Qədirov.

 

1)dosent

8

 İ 2022 0064,

Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Şaquli fırlanma oxlu külək elektrik mühərriki.

 

27.10.2022

1)Salamov O.M.,

Salamov Ə.A., Qədirov R.R.

1)dosent

9

 İ 2022 0069,

Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Dalğa elektrik stansiyası.

 

04.11.2022

1) Ə.A.Salamov, O.M.Salamov, V.İ.Baxşəli, R.R.Qədirov.

 

1)dosent

10

İ 2022 0012

 

Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Biokütlələrin və üzvi tullantıların qazlaşdşrılması üçün helioqaz generatoru. 

09.03. 2022

1) O.M.Salamov, L.H.Məmmədova, F.Ə.Salmanova, F.F.Əliyev, Ə.A. Salamov.

1)dosent

11

İ 2022 0001

Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Külək elektrik mühərriki üçün üçpilləli multiplikator.

 

19.01. 2022

1) Salamov O.M., Salamov Ə.A., Qədirov R.R.

 

 1)dosent

12

İ 2022 0002

Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Körpü dayağı

19.01.2022

Əliyeva L.Ə. və b.

dosent

 

Patentin nömrəsi Kim tərəfindən verilib İxtiranın adı     Dövlət reyesterində qeyd olunma tarixi Müəllif Vəzifəsi
1 202100022 A3 Евразийское патентное ведомство Способ получения гранулированного суперфосфата с добавками микроэлемента. 30.09.2021 Гумбатов М.О. и др. доцент
2 201900500 А1 Евразийское патентное ведомство Комплексный модификатор бетона. Бюллетень изобре-тения, №02, 2021 2021 Гувалов А.А.
Аббасова С.И.
Prof. əvəzi
3 202100021 Евразийское патентное ведомство Устройство для поддержания оптимального теплового режима дорожного полотна 31.12.2021 Кулиев Д .Т. AzMİU, İnşaat kolleci, müəllim
4 a 2020 0005 Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi Külək elektrik mühərriki üçün üçpilləli multiplikator.  09.02.2021 Salamov O.M.
Salamov Ə.A.
Qədirov R.R.
dosent
5  a 2019 0137 Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi Biokütlələrin və üzvi tullantıların qazlaşdırılması üçün helioqaz genera-toru.   12.02.2021 Salamov O.M. 
Məmmədova L.H. 
Salmanova F.Ə. 
Əliyev F.F. 
Salamov Ə.A.
dosent
6 a 2019 0157 Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi Elektrik enerjisi və su təchizatı üçün mini su elektrik stansiyası.  17.02.2021 Salamov O.M.
Salamov Ə.A.
Əliyev F.F.
Qədirov R.R.
dosent
7 a 2020 0054 Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi Biokütlə və üzvi tullantıların qıc-qırdılması üçün bioqaz qurğusu Biokütlə və üzvi tullantıların qıcqırdılması üçün bioqaz qurğusu.  14.07. 2021
Salamov O.M.
Məmmədova L.H.
Əliyev F.F. 
Salamov Ə.A.
Salmanova F.Ə.
Mustafayeva R.M.
Mahmudova T.Ə.
dosent
8 a 2020 0076 Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi Türkan dalqa elektrik stansiyası.  2021 Salamov O.M. və b. dosent
9 a2020 0081 Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi Şaquli fırlanma oxlu külək elektrik mühərriki 2021 Salamov O.M. və b. dosent
10 İ 2021 0037 Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi Biokütlələrin və üzvi tullantıların qazlaşdırılması üçün helioqaz generatoru.  08.04.2021 Salamov O.M.
Əliyev F.F.
Qasımova S.B.
Salamov Ə.A. 
Yusupov İ.M.
Məhərrəmov Ə.R.
dosent
11 a 2020 0038 Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi Qeyri-filiz materiallarin dispers- ləşdiricilərinin alinma üsulu 2021 Quvalov A. A.
 Abbasova S.İ.
Prof. əvəzi
12 a2021 0071 Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi Boylerdə optimal temperatur rejimini saxlayan günəş su qızdırıcı qurğu 23.06.2021 Quliyev C.T. AzMİU, İnşaat kolleci, müəllim
13 a20200045 Az. Resp. Əqli Mülkiyyət Agentliyi Beton və inşaat qarışıqları  üçün üzvi-mineral modifikatorların alınması.   2021 Quvalov A.A. Prof. əvəzi

 

 

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.