Elmi Seminar keçiriləcək

            11oktyabr  2021 – cü il tarixində, saat 12.00-da Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində 6401.01- “Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və  ekonstruksiyası” ixtisasında memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyaların müdafiələrin təşkili məqsədi ilə FD 2.29 Şurası nəzdində olan Elmi Seminar-1 iclasında FƏRİDƏ RAUF QIZI QASIMOVANIN  “NƏQLİYYƏT SİSTEMİNİN İNKİŞAFI VƏ ONUN BAKI ŞƏHƏRİ MEMARLIQ MÜHİTİNİN FORMALAŞMASINA TƏSİRİ” Mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Elmi rəhbər: Azərbaycanın əməkdar memarı, memarlıq doktoru, professor N.C.Abdullayeva

                                                                      

            11oktyabr  2021 – cü il tarixində, saat 14.30-da Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində 6401.01- “Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası” ixtisasında memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyaların müdafiələrin təşkili məqsədi ilə FD 2.29 Şurası nəzdində olan Elmi Seminar-1 iclasında KƏMALƏ RASIM QIZI YUSIFOVANIN “AZƏRBAYCANDA XX ƏSRİN YAŞAYIŞ İNTERYERLƏRİNİN HƏLLİNDƏ MEBELİN ƏHƏMİYYƏTİ” Mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Elmi rəhbər:  Azərbaycanın əməkdar memarı, memarlıq doktoru, professor

 N.C.Abdullayeva

 

 

Maraqlı olanlar aşağıda göstərilən linklə qoşula bilər:

 

Topic: FD 2.29 Şurası nəzdində olan Elmi Seminar-2 iclası

Time: Oct 11, 2021 12:00 Baku, Tbilisi, Yerevan

 

Join Zoom Meeting

https://azmiu.zoom.us/j/95315740416?pwd=YWllanR5OVIrai9Mem9aTkpKcHAxdz09

 

Meeting ID: 953 1574 0416

Passcode: 535993

16-10-2021