Bu kateqoriyadan olan tələbələr təhsil haqqından azaddır:

Əziz abituriyentlər, diqqətli olun! Qeyd olunan bəndləri diqqətlə oxuyun. Şəkildə  qeyd olunan kateqoriyadan olan tələbələr təhsil haqqından azaddır.

20-10-2021