E L A N

4 iyun  2021 – cü il tarixində, saat 13.00-da

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində 6401.01- “Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası” ixtisasında memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyaların müdafiələrin təşkili məqsədi ilə FD 2.29 Şurası nəzdində olan Elmi Seminar-1 iclasında

MƏHƏMMƏD NURMƏMMƏD oğlu NURMƏMMƏDOVUN

“GİRDİMAN ÇAYI HÖVZƏSİNİN TARİXİ-MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ”

Mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Elmi rəhbər: Azərbaycanın əməkdar memarı, memarlıq doktoru, professor G.H.Məmmədova

 

4 iyun  2021 – cü il tarixində, saat 15.30-da

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində 6401.01- “Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası” ixtisasında memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyaların müdafiələrin təşkili məqsədi ilə FD 2.29 Şurası nəzdində olan Elmi Seminar-1 iclasında

KƏMALƏ RASIM QIZI YUSIFOVANIN

“AZƏRBAYCANDA XX ƏSRİN YAŞAYIŞ İNTERYERLƏRİNİN HƏLLİNDƏ MEBELİN ƏHƏMİYYƏTİ”

Mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Elmi rəhbər:  Azərbaycanın əməkdar memarı, memarlıq doktoru, professor

N.C.Abdullayeva

 

Maraqlı olanlar aşağıda göstərilən linklə qoşula bilər: https://azmiu.zoom.us/j/92964491356?pwd=TVVLT2dGcmpHM0x3QTdTUmVaRnlSUT09

20-10-2021