Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi  Gülnarə Sabir qızı Əsgərəlizadənin dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı

 

 

 

İşin tam adı

Işin növü

(elmi işlər

və tədris

metodiki

işlər )

İşin çap və ya dərc olunduğu nəşrin

adı, yeri

Elmi nəşrin tarixi

Elmi nəşrin

nömrəsi

Işin həcmi

(işarə sayı) və səhifəsi

 

Həmmüəllif

Elmi nəşrin daxil olduğu beyn. xülasələndirmə və indeksl. sist. adı(internetd. mənbənin linki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Дизайн на рубеже ХХ-ХХI веков: Методология изучения

Məqalə

İncəsənət və mədəniyyət  problemləri Bakı

2011

№3(37)

Səh.112-118

 

http://pac.az/az/journals.html

 

http://pac.az/az/%E2%84%963(37).pdf

2

Стилистические особенности журнального дизайна 1990-2000-x гг.

Məqalə

İncəsənət və mədəniyyət  problemləri Bakı

2012

№2 (40)

Səh.118-126

 

http://pac.az/az/journals.html

 

http://pac.az/az/%E2%84%962(40).pdf

 

3

Дизайн книг об архитектуре Азербайджана в 2000-ые годы

Məqalə

Поиск серия естественных технических наук Казахстан

2012

№4 (2)

Səh.49-54

 

 

4

Новый национально-романтический стиль и нео-электика  в архитектурном дизайне Азербайджана

Məqalə

İncəsənət və mədəniyyət  problemləri Bakı

2014

№2(48)

Səh.82-93

 

http://pac.az/az/journals.html

 

http://pac.az/az/%E2%84%962(48).pdf

5

Основные стилевые тенденции в дизайне общественных зданий в Баку в годы независмости

Məqalə

Memarlıq, şəhərsalmatarixi və  bərpası, Toplu

2014

№2(8)

Səh.148-157

 

http://ecia-academy.org/az-3.html?go=arxiv

 

http://ecia-academy.org/pdf/%E2%84%96%202%20(8),%202014.pdf

Müəllif:                                                                                       t.ü.f.d., dosent əvəzi  G. S.Əsgərəlizadə

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Elmi (elmi-texniki) şuranın katibi:                                          r.e.d., prof. Nigar Məhər qızı Aslanova

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

Современный журналъный дизайн в Азербайджане

Məqalə

Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası, Toplu, Bakı

2015

№2 (10)

Səh.196-204

 

http://www.ecia-academy.org/az-3.html?go=arxiv

 

7

Нео-эклетика в архитектуре Азербайджана в период независимости

Məqalə

Dizaynın müasir problemləri, Bakı

2016

 

 

Səh.230-239

 

 

https://issuu.com/taranabakirova/docs/1_part_of_articls_of_conference_2016

8

Müasir Azərbaycanda Dizaynın inkişaf tendensiyaları

Məqalə

İncəsənət və mədəniyyət  problemləri Toplu, Bakı

2019

№3 (69)

Səh.25-35

 

http://pac.az/az/journals.html

 

http://pac.az/az/%E2%84%963(69).pdf

9

 

Memarlıq mühitinin müasir Dizayn problemləri

Məqalə

Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası, Toplu, Bakı

2019

№2(18)

Səh.90-97

 

http://www.ecia-academy.org/az-3.html?go=arxiv

 

http://www.ecia-academy.org/pdf/%E2%84%96%202%20(18),%202019.pdf

10

Визуальная информация костюма в музейной экспозиции

Məqalə

Материалы Международной научной конфренции *Музей ХХ1 в, Стратегия развитие, Алматы

2015

 

 

Səh.131-134

 

https://www.gmirk.kz/ru/konferentsii/303-lang-ru-muzej-xxi-v-strategiya-razvitiya-lang-lang-en-museums-in-the-21st-century-development-strategy-lang

https://www.gmirk.kz/images/PDF_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA1.pdf

11

Архитектура и дизайн Азербайджана в период независимости влияния нео-эклетики

 

  Məqalə

Beynəlxalq Elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı

2018

 

Səh.328-329

 

 

12

Dizayn elminin müasir problemləri

Dərs vəsaiti

Dizayn elminin müasir problemləri Bakı

2020

№3

Səh. 62

 

http://192.168.100.10/library/2020/Skan/noyabr-2020/Dizayn%20elminin%20m%C3%BCasir%20probleml%C9%99ri.pdf

 

Müəllif:                                                                                       t.ü.f.d., dosent əvəzi  G. S.Əsgərəlizadə

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Elmi (elmi-texniki) şuranın katibi:                                          r.e.d., prof. Nigar Məhər qızı Aslanova

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

 

Əcnəbi vətəndaşlar üçün məlumat kitabçası

Vəsait

Əcnəbi vətəndaşlar üçün məlumat kitabçası (üç dildə ingilis,rus,türk) Bakı

2019

 

   40 səh.

Abdullayev N.C.

Səttarova Ü.E.

http://192.168.100.10/library/2020/Skan/noyabr-2020/eng%20uzluk%20-%20Copy.pdfhttp://192.168.100.10/library/2020/Skan/noyabr-2020/turk%20son%20uzlik%20-%20Copy.pdf

http://192.168.100.10/library/2020/Skan/noyabr-2020/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20uzluk%20-%20Copy.pdf

14

Layihə qrafikası və rəng kompozisiyası fənn proqramı (azərbaycan və rus dillərində

Fənn proqramı

Layihə qrafikası və rəng kompozisiyası fənn proqramı (azərbaycan və rus dillərində, Bakı

2017

 

 

Bəkirova T.Ş.

 

Müəllif:                                                                                       t.ü.f.d., dosent əvəzi  G. S.Əsgərəlizadə

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Elmi (elmi-texniki) şuranın katibi:                                          r.e.d., prof. Nigar Məhər qızı Aslanova

 

 

26-10-2021