Для граждан Азербайджанской Республики

ПРИЕМ В ДОКТОРАНТУРУ


Для поступления в докторантуру предоставляются следующие документы:

* заявление (на имя ректора); 

* персонально-учетный лист кадров;

• биография; 

• 2 фотографии (размер 3x4 см); 

• характеристика с места работы;

• выписка из трудовой книжки для лиц, имеющих трудовой стаж;

* список опубликованных научных работ или реферат по выбранной специальности;

• заверенная в установленном порядке копия диплома об окончании высшего учебного заведения (свидетельство о признании документов об образовании для граждан Азербайджанской Республики, получивших образование в зарубежных странах);

• копия документа, удостоверяющего личность.
 Прием в докторантуру проводится ежегодно в сроки, установленные высшими учебными заведениями.

 

ПО ПРОГРАММЕ ДОКТОРА НАУК


В докторантуру по программе доктора наук принимаются граждане Азербайджанской Республики, имеющие научные или научно-педагогические достижения в выбранной области, способные проводить фундаментальные исследования на высоком уровне и имеющие ученую степень “доктор философии” (кандидат наук).
Для поступления в докторантуру предоставляются следующие документы:


* заявление (на имя руководителя учреждения или организации, в которой функционирует докторантура);
* персонально-учетный лист кадров;
• биография;
• 2 фотографии (размер 3x4 см);
• характеристика с места работы;
• выписка из трудовой книжки;
* список опубликованных научных работ;

* Копия диплома о научной (ученой) степени “доктор философии” или “кандидат наук", заверенная в установленном порядке;

• заверенная в установленном порядке копия диплома об окончании высшего учебного заведения (свидетельство о признании документов об образовании для граждан Азербайджанской Республики, получивших образование в зарубежных странах);
• копия документа, удостоверяющего личность.

Ученый совет высшего учебного заведения, научной организации на основании представления соответствующего отдела, отдела, кафедры или лаборатории о претенденте на ученую степень “доктор наук” принимает решение о приеме в докторантуру, теме диссертации, индивидуальном плане работы и научных советниках (консультантах). Данное решение оформляется в соответствии с уставом (положением), регулирующим деятельность высших учебных заведений и научных организаций. 
Научному консультанту выплачивается заработная плата в порядке, установленном законодательством.

 

ПОДГОТОВКА ДОКТОРОВ ФИЛОСОФИИ И ДОКТОРОВ НАУК ЧЕРЕЗ ДИССЕРТАЦИЮ

 

Для получения образования через диссертацию предоставляются следующие документы:


• заявление (на имя руководителя учреждения или организации, осуществляющей обучение в диссертантуре);
• персонально-регистрационный лист персонала;
• биография;
• 2 фотографии (размер 3x4 см);
• характеристика с места работы;
• выписка из трудовой книжки;

• список опубликованных научных работ или реферат по выбранной специальности (по подготовке доктора философии);
• заверенная в установленном порядке копия диплома об окончании высшего учебного заведения (свидетельство о признании документов об образовании для граждан Азербайджанской Республики, получивших образование в зарубежных странах);

• Копия диплома доктора философии (кандидата наук) для соискателя ученой степени «доктор наук», заверенная в установленном порядке;
• список опубликованных научных работ (по подготовке доктора наук);
• копия документа, удостоверяющего личность.

 Ученый совет высшего учебного заведения и научной организации на основании представления соответствующего отдела, отдела, кафедры или лаборатории принимает решение о назначении соискателя диссертантом, его теме диссертации, индивидуальном плане работы и научном руководителе (консультанте). На основании согласия ректора руководитель высшего учебного заведения или научной организации издает приказ о назначении соискателя.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.