Языковой Центр

Кафедра иностранных языков
Языковой центр

В рамках государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2018 года, и в соответствии со стратегией интернационализации АзАСУ приказом ректора при кафедре иностранных языков 7 июня 2019 года был создан “Языковой центр”. В состав “Языкового центра”были выбраны 2 преподавателя кафедры иностранных языков. Благодаря сотрудничеству АзАСУ и Лестерского университета,в июне 2017 года был проведен “English for Engineers Course”, в мае 2018 года-“Teaching English as a Second Language”, в феврале 2019 года-“Teaching Training Programme”, а 15-26 июля 2019 года-“English for Academic Purposes-Teacher Development” в Лестерском университете Великобритании, участники которых успешно прошли обучение и получили сертификаты. Направления деятельности "Языкового центра" определены следующим образом:

  1. Проведение устных и письменных экзаменов по английскому языку для бакалавров, магистров, докторантов, преподавателей, желающих обучаться за рубежом по программам Erasmus, Tempus, Mevlana.
  2. Проведение собеседования студентов,поступивших на английское отделение АзАСУ, проведение экзаменов для оценки навыков чтения, письма, аудирования и разговорной речи на иностранном языке в конце зимнего и летнего семестров для студентов, не прошедших собеседование и желающих продолжить обучение на английском языке на всех факультетах.
  3. Создание курсов для улучшения знаний и навыков английского языка студентов, обучающихся на английском отделении.
  4. Мониторинг и определение качества занятий в группах английского языка.
  5. Организация курсов по развитию владения иностранным языком преподавателей, ведущих занятия по английскому разделу, проведение уровневых экзаменов.
  6. Перевод документов, представленных руководством, и редактирование статей.

 

 

 

Состав языкового центра

 

Директор:
Заведующая кафедрой иностранных языков-д.ф.ф.,доц. Айгюн Джахан кызы Мамедова
(на общественных началах)


Сотрудники:
Старший преподаватель кафедры иностранных языков-Афаг Шамиль кызы Хасаева
(старший специалист)
Преподаватель кафедры иностранных языков-Нигяр Ага кызы Агаева
(старший специалист)

Контактный телефон :
Городской - 012-538-86-46   Внутренний : 6-86
Почта: [email protected]

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.