Подготовительный факультет для иностранных граждан

     Подготовительный  Факультет для Иностранных Граждан (ПФ) Азербайджанского Архитектурно-Строительного Университета (AзАСУ) был создан в 1984 году приказом Министерства Просвещения Азербайджанской Республики и является довузовским учебным заведением. За последние годы факультет обучил и сертифицировал более 3000 граждан из более, чем 60 стран Европы, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии и СНГ.
     Основная задача ПФ – подготовка иностранных студентов к обучению на бакалавриате и магистере в нашем университете и других высших учебных заведениях Азербайджана.
     Данный период обучения является первым шагом для иностранных граждан, приезжающих в Азербайджан, как с точки зрения адаптации к новой языковой среде, так и с точки зрения подготовки к изучению базовых предметов высшей образовательной школы.
     Обучение иностранных граждан на ПФ осуществляется на основе новейших учебников и учебных пособий на азербайджанском, русском и английском языках на основе современных методик обучения.
     Помимо языков, в зависимости от направления (архитектура, дизайн, инженерно-строительное, строительно-экономическое, медико-биологическое, гуманитарное) студенты изучают рисование, черчение, математику, информатику, физику, химию, биологию, экономическую и социальную географию и др. 
Продолжительность обучения на ПФ составляет один академический год: I семестр-16 недель; II семестр-16 недель.
     Иностранные граждане, обучающиеся в течение учебного года и успешно сдавшие выпускные экзамены, получают свидетельство об окончании ПФ, дающее им право продолжить обучение по выбранной специальности в АзАСУ, а также в других вузах Азербайджана.
На ПФ функционируют языковые курсы изучения азербайджанского, русского и английского языков для магистров и докторантов. Срок обучения на этих курсах 6-9 месяцев. После успешной сдачи экзаменов студенты получают сертификат.
     Наряду с преподавательской работой на факультете проводятся различные внеаудиторные работы – городские и пригородные (Гобустан, Гала и др.) поездки, организуются экскурсии  в музеи и выставки, тематические вечера и концерты, участия студентов на конференциях. Совместное обучение и внеаудиторная работа помогают слушателям получить больше информации об Азербайджане, его культуре и людях, способствуют пропаганде толерантности в молодежной среде.
     Обучение иностранных граждан на ПФ осуществляется на договорной основе. Оплата за обучение производится в начале учебного года.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.