Учебные программы

Список специальностей на уровне бакалавриата на 2021/2022 учебный год:

Архитектурный факультет:

Архитектура (Az, En, Ru) Учебныйплан   Учебнаяпрограмма
Дизайн (Az, En, Ru) Учебный план Учебнаяпрограмма
Градостроительство (Az, Ru) Учебныйплан  Учебнаяпрограмма
     
Строительный факультет:    
     
Строительная инженерия (Az,En,Ru) Учебный план Учебнаяпрограмма
Инженерия метрологии, стандартизации и сертификации (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
Инженерия безопасности жизнедеятельности (Az, En) Учебный план  Учебнаяпрограмма
Инженерия материалов (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
Промышленная инженерия (Az) Учебный план  Учебнаяпрограммаı
     
Факультет водного хозяйства и инженерно-коммуникационных систем:    
     
Инженерия коммуникационных систем (Az, En, Ru)    Учебный план Учебнаяпрограмма
Мелиоративная инженерия (Az, Ru) Учебныйплан   Учебнаяпрограмма
Экологическая инженерия (Az, En, Ru)  Учебныйплан   Учебнаяпрограмма
Электрическая и электронная инженерия (Az)    Учебный план  Учебнаяпрограмма
Нефтегазовая инженерия (Az)  Учебный план  Учебнаяпрограмма
     
Факультет транспорта:    
     
Землеустройство и кадастр недвижимости (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
Геоматика и геодезическая инженерия (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
Инженерия логистики и транспортных технологий (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
Транспортная инженерия (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
Инженерия транспортного строительства (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
     
Факультет экономики и строительства:    
     
Экономика (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
Менеджмент (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
Маркетинг (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
Управление бизнесом (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
     
Факультет механики и информационных технологий:    
Информационные технологии (Az, En, Ru) Учебный план Учебнаяпрограмма
Машиностроение (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
Механическая инженерия (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
Инженерия автоматизации процессов (Az) Учебный план  Учебнаяпрограмма
     
Список специальностей на уровне магистратуры на 2021-2022 учебный год    
     
Градостроительство Учебный план   
Архитектура Учебный план   
Дизайн Учебный план   
Строительная инженерия Учебный план   
Инженерия метрологии, стандартизации и сертификации Учебный план   
Инженерия мелиорации и водохозяйственного строительства Учебный план   
Инженерия строительства инженерных систем и сооружений Учебный план   
Экологическая инженерия Учебный план   
Инженерия нефтегазовых сооружений Учебный план   
Электрическая инженерия Учебный план   
Инженерия автоматизации процессов Учебный план   
Инженерия транспортного строительства Учебный план   
Инженерия наземных транспортных средств Учебный план   
Геодезическая и картографическая инженерия Учебный план   
Землеустройство, городской и земельный кадастр Учебный план   
Инженерная технология строительных материалов и изделий Учебный план   
Материаловедческая инженерия Учебный план   
Инженерия чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности Учебный план   
Управление бизнесом Учебный план   
Менеджмент Учебный план   
Организация и управление промышленностью Учебный план   
Маркетинг Учебный план   
Инженерия информационных технологий и систем Учебный план   
Инженерия технологических машин и оборудований Учебный план   
Механическая инженерия Учебный план   

 

 

 

 

 

 

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.