Факультет водного хозяйства и инженерно-коммуникационных систем

История создания

Факультет водного хозяйства и инженерных коммуникационных систем, один из крупнейших факультетов Азербайджанского архитектурно-строительного университета, был создан решением Ученого совета университета от 20.09.2001 года в связи с проводимыми реформами в системе образования. Этот факультет организован на базе факультетов водного хозяйства и экологии, инженерных систем и сооружений.

На факультете готовят специалистов по 5 специальностям. Абитуриенты, желающие поступить на факультет, должны принять участие во вступительных экзаменах, проводимых Государственной комиссией по приему студентов.

Преподавание на факультете ведется на азербайджанском, русском и английском языках, на очной и заочной основе. Занятия организуются в форме лекций, семинаров, лабораторных, курсовых проектов, курсовых работ. Годовая плата за обучение на факультете составляет 2000 AZN. Семестровые экзамены проводятся методами мониторинга и тестирования. Студенты, обучающиеся на соответствующих курсах по специальностям, в зависимости от показателей успешности на семестровых экзаменах, в соответствии с количеством мест государственного заказа по каждой специальности, обеспечиваются следующими стипендиями: обычная (75 AZN в месяц), ударник (110 AZN в месяц) и отличник (130 AZN в месяц).

Студенты факультета могут работать на водных объектах Азербайджана, а также на таких предприятиях, как ЗАО "Азеригаз", ОАО "Азерсу", ОАО «Мелиорации и водного хозяйства» им. Г.Алиева, Азербайджанском Государственном проектном и научно-исследовательском институте морского транспорта, Бакинском теплоуправлении, Нефтегазостроительном тресте и др. 

Наименование специальности  

Код специальности 

1.Инженерия коммуникационных систем                                     

050619

2.Мелиоративная инженерия  

050625

3.Экологическая инженерия

050606

4.Нефтегазовая инженерия

050631

5.Электрическая и электронная инженерия

050607

Наименование специальности

Энергетический менеджмент (в зданиях)

Строительство морских гидротехнических сооружений

Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений

Смарт технологии в городской инфраструктуре

Оптимизация и моделирование электроснабжения

Водоснабжение

Удаление и очистка сточных вод

Гидротехническое строительство

Строительство и эксплуатация мелиоративных инженерных систем

Мелиорация, рекультивация и охрана земель

Технология переработки ТБО

Охрана и комплексное использование водных ресурсов

В настоящее время на факультете осуществляется подготовка кадров по следующим специальностям:

На факультете действуют 4 кафедры:

1.Мелиорация и водохозяйственное строительство-заведующий кафедрой, доц. Пашаев Э.П.

2.Строительство инженерных систем и сооружений -  заведующий кафедрой к.т.н.,доц. Мамедов Н.Я.     

3.Экология-заведующий кафедрой д.т.н., проф. Алиев Ф.Г.

4.Высшая математика-заведующий кафедрой к.т.н. проф. Латифов Ф.С.

Декан: Мусаев Закир Самед оглы

Тел: (+994 55) 616 63 32

 

Заместители декана: 

Зарбалиев Мансур Сабир оглы

Тел: (+994 50) 424 54 44

Гасанов Эльгиз Эльдар оглы

Тел: (+994 55) 214 53 84

 

Координатор по международным отношениям:

 Джафарли Камила Ахлиман кызы

Тел: 012-539-10-45 (Внутренний-615)

 

Адрес: Az 1073, Баку, ул. A. Султанова, 11

Тел: (+994 12) 539 06 19
 

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.