Женский совет

Основная цель этой организации, начавшей свою деятельность с 1975 года под названием "Совета женщин" Азербайджанского архитектурно-строительного университета, а с 1995 года продолжающей свою деятельность под названием "Совета женщин" территориальной организации № 43 Ясамальского района Партии "Ени Азербайджан", состоит в том, чтобы помочь в решении рабочих, трудовых и социальных вопросов студенток, а также профессорско-преподавательского состава. 

 

Основные задачи организации: 
1.Изучение проблем женщин-преподавателей и сотрудников и вынесение вопросов на Ученый совет для принятия соответствующего решения и ходатайства об этом перед руководством предприятия;
2.Активное участие в организации мероприятий, исторических событий и знаменательных праздников, проводимых
на Университетском и республиканском уровнях, дебатов, дискуссий, встреч, посвященных различным актуальным проблемам;
3.Обеспечение прав учителей, сотрудников и студенток;
4.Организация рационального проведения отдыха и досуга педагогов и работников;
5.Предоставление информации о событиях, происходящих в общественно-политической, социальной, экономической и культурной жизни республики;
6.Организация мероприятий, направленных на усиление работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся;
7.Организация мероприятий, направленных на формирование специалистов, обладающих научными знаниями, как участников
строительных работ в нашей республике.

В 2011 году председателем Совета женщин территориальной организации № 43 Ясамальского района Партии "Ени Азербайджан" была избрана старший преподаватель кафедры азербайджанского языка и педагогики нашего университета, доктор философии по филологии Салатын Алы гызы Ахмедова. Под ее руководством функционирует Совет женщин АзАСУ, объединяющий в своих рядах 705 женщин-профессоров и административно –хозяйственных работников. Это 8 факультетов (229 профессоров и преподавателей), учебно-вспомогательный персонал (127 человек), библиотека (41 человек), колледж (77 человек), административно-управленческий персонал (90 человек), работники лицея и административно-хозяйственного персонала (141 человек), находящиеся в ведении женской организации. 

Члены Совета часто проводят встречи с девушками-студентками, интересуются их заботой и проблемами. В знаменательные праздничные дни они также посещают дома для детей и престарелых, оставшихся без попечения родителей, покупают и раздают им еду, одежду и другие принадлежности.
Мероприятия, организованные женским советом с деятелями науки, культуры, а также выдающимися деятелями искусства, также заслуживают высокой оценки.

 

 

 

Председатель: Салатын Алы кызы Ахмедова
Адрес: Az 1073, Баку, ул. А. Султанова, 11. 9 этаж
Тел: (+994 12) 439-10-45 коммутатор
439-40-31 коммутатор
Внутренний: 1-75
Электронная почта: [email protected]

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.