Строительная инженерия

Учебный план
Учебная программа

 

 

Описание специальности "Строительная инженерия"

Специальность "Строительная инженерия" направлена на создание инженерного мышления, а также на создание воображения в области строительства. Инженер-строитель разрабатывает, строит и устанавливает крупномасштабные строительные проекты и системы зданий, дорог, кондиционирования воздуха, туннелей, плотин, мостов, канализации и канализационных систем. Специалист, имеющий эту специальность, разрабатывает проект строительных работ, определяет их график, порядок, объем требуемого труда, подбирает необходимые строительные материалы. Именно этот специалист решает, какие строительные материалы использовать при планировании. Здесь он опирается на знания о свойствах и качествах материала, успешный опыт предшественников и конкурентов. Помимо участия в создании проекта, инженер-строитель участвует в выборе рабочей группы и контролирует процесс строительства.

Строительная инженерия является одной из областей, которая постоянно развивается. Учитывая, что постоянно строятся новые здания, реализуются проекты, специальность в это время также можно считать одной из перспективных. Для успешной карьеры профессионал должен постоянно работать над собой, совершенствовать свои языковые знания.

Знания и умения (компетенции), необходимые в данной специальности:


- Навыки устной и письменной коммуникации на азербайджанском языке по специальности;
- Навыки общения хотя бы на одном иностранном языке по специальности (английский более уместен) ;
- Систематическим и всесторонним знанием исторических, правовых, политических, культурных, идеологических основ азербайджанской государственности, ее места и роли в современном мире, способностью прогнозировать перспективное развитие нашего национального государства;                                                     

- Навыки выявления угроз и вызовов, с которыми сталкивается наше национальное государство;
- Способность использовать информационные технологии на рабочем месте;
- Умение анализировать проекты зданий и сооружений с учетом технико-эксплуатационных, технологических, экономических и экологических требований;
- Умение применять программы LIRA, SAP2000, TEKLA STRUCTURES, PRIMAVERA, Matlab, MATHCAD и т.д. для инженерных расчетов;
- Применение компьютерных программ при разработке чертежей и деталей и навыков разработки технической документации по правилам единой системы конструкторской документации с использованием компьютерных программ;                                                                                                                                   

- Основные терминологии в области строительства;
- Навыки использования компьютерной графики при создании линий и деталей;
- Навыки работы в различных системах CAD;
- Способность анализировать и проводить экспертизу проектов, выполняемых зарубежными специалистами, и при необходимости адаптировать их к местным условиям. 

































































































Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.