Дизайн

Дизайнер, охватывая сферы деятельности современного человека, творчески подходит к функциональным процессам среды, организации предметной среды, проводит комплексный анализ связей, решает художественное оформление пространства. Основная цель подготовки студентов по дизайну интерьера, графическому дизайну, экологическому дизайну, включающая в себя направления специальности дизайн, заключается в правильном подходе к решению социальных вопросов, проведении анализа проблемы, предложения с реальными проектами.
Ориентировать обучающегося на правильный подход при проектировании и организации внутренней среды здания, отражать потребности человека в художественно-эстетических образах, знакомить с анализом, проектированием, экспериментально-исследовательскими работами и методологией, коренящимися в достижениях науки, искусства, эстетики и культуры, представлять технологию процесса проектирования как последовательные этапы формирования среды, понимать объект и систему среды, выявлять образное начало по содержанию,, с реализацией принципов и методов художественно-эмоционального начала в материально-физических и художественно-декоративных конструкциях системы среды ознакомление с возможностями графического оформления лежит в основе подготовки дизайнерской специальности.
Предпочтительными направлениями в обучении специальности дизайн являются процессы, включающие художественные решения по визуальному оформлению зданий, интерьеров, света и других объектов, связанных с внешним видом среды, в интерьере и его графическом оформлении, проектирование архитектурной среды с целью повышения их знаний в области дизайна интерьера, дизайна среды, графического дизайна, проектирования предметной среды, компьютерного дизайна и других. Изучает эффективное целенаправленное решение задач формирования объектов среды требований, приобретает знания о графическом оформлении проектной концепции и принципах проектного творчества. Студент должен овладеть поэтапной обработкой проектной деятельности. Основная цель подготовки студента к проектированию среды – рассмотреть функциональные связи между компонентами системы-“человек-вещь-пространство”, выявить оптимальные размеры и геометрические формы пространства деятельности людей, определить его структуру и структуру поля зрения, зрительные связи и направления (ориентировочные, информационные и др.).) определение-это формирование пространственной организации с учетом предметной среды и потребностей жизнедеятельности в определенных эмоционально-психологических условиях. В процессе обучения подготовка по специальности дизайн изучает комплексные проблемы проектной деятельности при проектировании интерьера с учетом социальных, утилитарно-функциональных, эргономических, эстетических и экономических потребностей.
Подготовка к специальности дизайн, овладение знаниями предполагает самостоятельное участие студента в художественно-проектной деятельности, выбор с профессионально-этической позиции, умение применять знания, полученные в ходе учебной практики.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.