Ректор

Ректор Азербайджанского архитектурно-строительного университета

доктор архитектуры, профессор, заслуженный архитектор

Мамедова Гюльчохра Гусейн кызы

 

 

Мамедова Гюльчохра Гусейн кызы, родилась в 1953 году в Вединском районе Западного Азербайджана. В 1971 году поступила в Азербайджанский политехнический институт на факультет архитектуры.

В сентябре 1975 года Гюльчохра Мамедова избирается секретарем комитета комсомола при вновь созданном Азербайджанском инженерно-строительном институте и по 1979 год работает в этой должности.

В 1976 году окончила Архитектурный факультет Азербайджанского инженерно-строительного института. В 1979 году, в этом же институте начала работать на должности ассистента кафедры «Архитектурные конструкции и реставрация памятников".

В 1985 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Христианская архитектура Кавказской Албании в раннем средневековье», в 1983-1988 годах работала заместителем секретаря партийного комитета Азербайджанского инженерно-строительного института.

В 1991 году была избрана доцентом кафедры «Архитектурные сооружения и реставрация памятников», а в 2000 году профессором. Читала лекции на темы «Архитектурные сооружения», «История архитектуры Азербайджана», «Реставрация памятников», руководила дипломными проектами. Под ее руководством защитили свои научные работы 7 кандидатов наук и 2 доктора наук.

Научная деятельность Г.Г. Мамедовой связана с изучением зодчества Кавказской Албании и исследованием христианской архитектуры на территории Азербайджана. Принимала участие в разработках проектов по научной реконструкции и реставрации памятников.

В 1999 году защитила докторскую диссертацию. Имеет более 135 научных и методических работ. Автор 3 монографий - «религиозная архитектура Кавказской Албании», «архитектура Кавказской Албании» (на русском языке), «Architecture of Caucasian Albania»,  соавтор 8 книг - «Древняя и ранняя средневековая архитектура Азербайджана» (1991 г.), «Архитектурные памятники Шеки» (2003 г.), «Село Киш и его храм» (2003 г.), «Киш» (2003 г.) и «Нидж» (2006 г.), 1-е издание пятитомника “История архитектуры Азербайджана”, «Архитектура Азербайджана в период Древнего и Раннего Средневековья» (Баку, 2013 г.) и 2-е издание – «История архитектуры Азербайджана: средневековая архитектура (VIII-XIV вв.)» (Баку, 2013). «Памятники архитектуры Северо-Западного региона Азербайджана (Габала, Огуз, Шеки, Гах, Загатала, Балакен)» (Баку, 2014).

Является действительным членом Международной Академии Наук отделения Восточной Европы, Международной академии архитектуры, международной инженерной академии и Международной Академии архитектуры стран Востока.

С 2000 года является ректором Азербайджанского архитектурно-строительного университета.

Была депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики II созыва 2000-2005 и IV созыва 2010-2015 годов. Член Союза архитекторов с 1985 года. 

В 2006 ей было присвоено почетное звание «Заслуженный архитектор», а в 2009 году награждена кавалерским орденом Франции «Академическая пальма». В 2012 году награждена памятной медалью «академика Микаила Усейнова».

В 2013 году за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики, награждена орденом «Шохрат», в 2016 году - "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за заслуги в развитии образования в Азербайджане, в 2019 году распоряжением президента Азербайджанской Республики награжден юбилейной медалью “100 лет Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)”.

Приемная: Тел: (+994 12) 538 30 01

E-mail: [email protected]

Помощник: Ахмедов Араз Камиль оглы
Факс: (+994 12) 498 78 36
Тел: (+994 12) 539 06 47
E-mail: [email protected]
              [email protected]

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.