AzMİU-nun müəllimləri Yıldız Texnik Universitetində tədqiqat işi aparır

AzMİU-nun müəllimləri Yıldız Texnik Universitetində
                                                tədqiqat işi aparır

29-07-2022