ELMİ SEMİNAR: “İnşaat materiallarının öyrənilməsində elmi-tədqiqatların planlaşdırılması və nəticələrin riyazi statistik emalı” - 17.03.2023

17-03-2023