Azerbaijan University of Architecture and Construction announces a competition for the following positions of a dean and a head of the department

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat  Universiteti  aşağıdakı dekan və kafedra müdiri vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqə  elan edir

20-11-2021