Проректор по международным отношениям

Образование:

В 1977 году окончила Азербайджанский инженерно-строительный институт.

В 1986-88 годах училась на заочном отделении аспирантуры этого института.

В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию на тему “История промышленной архитектуры Бакинского нефтяного района в конце XIX-начале XX веков” и получила ученую степень кандидата архитектуры.

В 2012 году защитила докторскую диссертацию на тему “Роль инженерных устройств в архитектуре Азербайджана” и получила научную степень доктора наук.

Трудовая деятельность:

1975-1982 гг. работала техником в Бакинском государственном проектном институте, затем после окончания института архитектором. За время работы была соавтором нескольких проектов в отделе “Градостроительства” (“Шехерсалма”).

В 1982 году начала работать в Азербайджанском архитектурно-строительном университете.

С 1989 года работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры архитектурной композиции.

В 2001-2015 гг. работала заведующим кафедрой дизайна архитектурного факультета.

В 2005 году была назначена проректором по международным связям Азербайджанского архитектурно-строительного университета.

В 2010-2019 гг. работала заместителем председателя Проблемного совета по архитектуре и искусству Национальной академии наук Азербайджана.

Научная деятельность:

Автор около 90 научных и методических работ, в том числе

2-х монографий и 2-х книг:

- “Архитектура Бакинского нефтяного района в конце XIX - в начале XX веков” (2001 г.) и “Архитектура инженерных сооружений Азербайджана” (2009 г.);

- Является соавтором 4-го тома 5-томной книги “Архитектурная история Азербайджана”, книги “Архитектура периода раннего капитализма (XIX-начало XX века)” и книги “Толковый словарь проектных терминов”.

С 2003 года является членом действующего при АзАСУ совета по защите докторских диссертаций по специальности “Архитектура и градостроительство”.

Под ee руководством 5 кандидатов наук по архитектуре защитили свои научные работы.

В 2019 году решением Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики ей присвоено учёное звание профессора архитектуры.

Организации, членом которых она является:

С 1992 года является членом Союза архитекторов.

В 2017 году получила ученое звание профессора Международной академии архитектуры (МААМ), а в 2020 году была избрана членом-корреспондентом.

Награды:

В 2006 году в связи с 30-летием университета награждена нагрудным знаком “Передовой работник образования”.

В 2012 году указом Президента Азербайджанской Республики за заслуги в развитии архитектуры в Азербайджане ей было присвоено почетное звание “Заслуженный архитектор”.

Контактная информация:

Тел.: (+994 12) 539 07 48

(+994 12) 539 05 97

Электронная почта: prorektor[email protected]

 

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.