Master

Information on internship opportunities at the undergraduate level
Information about production experience

According to the standards of the Ministry of Education, the internship is 21 credits. Thus, all students studying at the bachelor's level must have an internship in their specialty in accordance with the semester provided for in the curriculum. Students have the right to participate in internships in the 8th semester of the academic year.
The internship starts at the appointed time and is completed once during the intended semester. Work experience advice and training are not included in this period.

Rules:
Duration of practice: 14 weeks.
Minimum weekly working hours: 21 hours.
During the internship, the student must be at the internship site during the scheduled working hours. Under no circumstances is a student allowed to participate in more than 25% of the internship period. The final internship score of a student who exceeds this limit is considered insufficient. In this case, the student must retake the internship on a paid basis.
The experience of a student who violates these rules, does not participate in the internship without a valid reason, or terminates the internship on his own initiative, without the consent of the institution or university, is considered failed and the student's internship is rated "0" (insufficient).
A student who does not participate in the internship or successfully completes the internship is admitted to the internship in the next academic year in accordance with the rules of the internship of that year (after the student pays the loan in accordance with the internship).
Students who do not successfully complete the internship can continue to the next stage of the learning process. Students who do not participate in the internship are not admitted to the final state certification.

Participation in the internship consists of the following stages:
1. Preparatory stage
2. Internship process (participation in the internship)
3. The result of the experiment
4. Submission of documents
5. Evaluation process

Preparatory stage:
Prior to the start of the internship, TKM sends an announcement of the internship to students who will go to the internship in October via email and other social tools. According to the announcement, students submit a letter to the TCM from the enterprise or organization where the production will take place, and then the Center reviews them, studies the areas they want to practice, and the student's specialty, direction of the enterprise, etc. If the issues meet the requirements of practice, they are sent to those institutions.

Students are asked to take the issue seriously, taking into account the time factor. Otherwise, the institution to be selected for the internship may not be in line with the student's wishes.
2021 - Preparatory stage for the internship semester of the 4th year.
October - Sending TKM's appeal to students and receiving students' appeals for the meeting
November - Meetings with students and negotiations with institutions
December - Preparation of the initial list and continuation of negotiations with enterprises
January - Preparation of the order
February - Regulation of internship documentation and start of internship


Note: Students start their internship on February 16.

Submission of documents:
The student makes notes in the student's diary submitted by the department. At the end of the internship, the "Internship Diary", which is considered to be internship documents, and the final report are submitted to the specialty department within 1 week.
Note: Weekly diaries in the intern's diary are certified separately by the signature of the authorized person at the internship site. An experimental diary without a signature and seal will not be accepted.
Institution's opinion: At the end of the internship period, the institution evaluates the student's performance. The fields allocated in the diary by the head of the enterprise's production practice or an authorized person in the enterprise must be filled. Diaries without signatures, seals and violations are not accepted.

Evaluation process:
The student's activity during the internship is based on the following indicators:
- Attendance - 10 points
- Student's practice diary - 40 points
- Final report - 50 points
- Missing indicators are evaluated as "0". A student who successfully completes an internship is considered to have earned the appropriate credits allocated for the internship in the educational program.

Information on scientific and pedagogical practice
According to the standards of the Ministry of Education, scientific and pedagogical practice is 6 credits. Thus, all students studying for a master's degree must undergo scientific and pedagogical practice in their specialties in accordance with the semester provided for in the curriculum. Students in the 4th semester of the academic year (exception: Faculty of Construction Economics, 060633-Architecture, 060634-Construction, 060635-Engineering systems and facilities construction engineering, 060636-Transport construction engineering, 060637-Construction engineering-Melioration and water economy8 and product technology engineering, 060601-Materials engineering specialties in the 3rd semester) have the right to participate in scientific and pedagogical practice. The internship should be conducted in the classes of teachers of the specialty determined by the head of the department and carried out under the supervision of the supervisor. A master's degree can be assigned to a specialty teacher.

Participation in the internship consists of the following stages:
1. Approval of the schedule of classes to be attended
2. Active and passive participation in classes
3. Organization of open lesson
4. Writing a report
5. Submission of internship documents
6. Evaluation process

Confirmation of the schedule of classes to be attended
The student must submit information about the lessons to the Educational-Methodical Department in the form of a schedule approved by the head of the department and the supervisor (the form will be sent to the student in advance).

Active and passive participation in lessons and organization of open lessons
The student's 4-week internship takes the form of a minimum of 2 lessons per week, the first 2 weeks of passive lessons, and the next 2 weeks of active lessons. One of the active lessons in the 4th week is held in the form of an open lesson with the participation of the practice commission and is evaluated by the practice commission.

Submission of internship documents
The student must write in the Weekly Internship Diary the course of the teaching process, his / her activity, the process of organizing active lessons during the internship. The weekly practice diary is approved at the end of each week by the name, surname and signature of the teacher and supervisor. An unsigned, infringing Weekly Practice Diary will not be accepted. Weekly Internship Diaries, Assessment Sheet and final report, which are considered as internship documents, must be submitted to the Teaching Department within 10 days after the end of the internship period (1 month).

Evaluation process
The student's activity during the internship is based on the following indicators:
- Weekly blanks - 10 points
- Evaluation form - 10 points
- Open lesson evaluation - 50 points
- Report - 30 points
- Missing indicators are evaluated as "0" (zero).
Supervisor's opinion: At the end of the internship, the specialty teacher evaluates the performance of the master's student by filling in the "Master's Diary". A diary without a signature and with a violation on it will not be accepted. Graduates who successfully complete the internship can continue to the next stage of the teaching process. Inexperienced masters are not allowed to defend their dissertations.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.