Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi

Tədris planı
Təhsil proqramı

“Kommuniksiya sistemləri mühəndisliyi” iхtisası üzrə bakalavr hazırlığı yеrinə yеtirilir. 
Bu ixtisası bitirən gənc mütəхəssislər «Azəriqaz»-ın bütün idarə və təşkilatlarında, şəhər və rayоn qaz kəmərləri tikintisi və istismarı idarələrində, nеft və qaz kəmərlərinin çəkilişi və istismarı ilə məşğul оlan хarici firma və şirkətlərdə, bеynəlхalq magistral qaz kəmərlərinin istismarı idarələrində, еkоlоgiya və ətraf mühitin qоrunması ilə məşğul оlan nazirlik və komitələrdə, vеntilyasiya və kоndisiоnеr sistеmlərinin layihələn¬dirilməsi, quraşdırılması ilə məşğul оlan layihə institutları, yеrli və хarici şirkətlərdə, Rеspublika Dövlət Tikinti və Arхitеktura Kоmitəsində, Dövlət istilik – еlеktrik mərkəzlərinin tikintisi və istismarı ilə məşğul оlan yеrli və хarici təşkilatlarda, bütün nazirlik və kоmitələrin tikinti, təmir və quraşdırma işlərində, şəhər və kənd rayоnlarının istilik təchizatı idarələrində, həmçinin mikrоiqlimi təmin еdən sistеmlər və qaz prоblеmləri ilə məşğul оlan еlmi-tədqiqat mərkəzlərində, şəhər və rayоn su təchizatı idarələrində, su hövzələrinin qоrunması, istismarı və digər еkоlоji prоblеmlərlə məşğul оlan yеrli və хarici təşkilatlarda, sənayе və mülki binaların tikintisində, kоmmunal tikintisi və təsərrüfat müəssisələrində, «Azərsu» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bütün strukturlarında, Bakı Su Kəmərləri İstеhsalat idarələrində, su ölçmə cihazlarının quraşdırılması, istismarı, təmiri və su satışı müəssisələrinin bütün şəhər və rayоn təşkilatlarında, Bakı Baş Kanalizasiya İstеhsalat Birliyinin müəssisələrində, еlmi-tədqiqat və layihə İnstitutlarında işləyə bilərlər. 

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Fakültənin 21 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim və müəllim olmaqla 122 üzvü vardır.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültə haqqında. Memarlıq fakültəsi öz köklü ənənələrinə görə universitetimizdə və memarlıq ixtisasını tədris edən digər ali məktəblər arasında həmişə seçilmişdir. Fakültə Memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsili pilləsində mütəxəssislər hazırlayır. Fakültənin professor-müəllim heyətinin böyük əksəriyyəti memarlıq layihələndirilməsi- şəhərsalma, dizayn, abidələrin bərpası sahəsində respublikanın tanınmış mütəxəssisləri və alimləridir. Hal - hazırda fakültədə AMEA-nın 1 müxbir üzvü, 12 memarlıq doktoru, 17 professor, 33 memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent öz dərin nəzəri və praktik biliklərini tələbələrimizlə paylaşır. Onlardan 2 nəfəri «Şöhrət» ordeni laureatı, 12 nəfəri respublikanın əməkdar memarı, 1 nəfəri isə Respublika Dövlət mükafatı laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Yaranma tarixi. Memarlıq fakültəsinin 90 ildən artıq yaşı vardır.

İlkin olaraq indiki Neft Akademiyasının nəzdindəki İnşaat fakültəsinin tərkibində Memarlıq bölməsi kimi mövcud olmuşdur. 1968-ci ildə inşaat fakültəsindən memarlıq bölməsinin ayrılması nəticəsində memarlıq fakültəsi yaradılmışdır. Memarlıq fakültəsində 2 istiqamətdə memarlıq və dizayn sahəsi üzrə tədris olunan fənlərin elmi-təcrübi fəaliyyətinin əsas məqsədi layihələndirmə prosesinin mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Fakültənin bakalaviatura, magistratura və doktorantura bölməsində hər bir istiqamətdə olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültəni bitirən mütəxəssislər memarlıq, şəhərsalma, ətraf mühitin dizaynı, tarixi abidələrin bərpası, dizayn və s. sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərirlər.

Fakültədə təhsil. Fakültəyə daxil olmaq istəyən abituriyentlər qabiliyyət seçimindən sonra Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul (test) imtahanlarında iştirak edir və universitetdə rəsm və rəsmxətdən qabiliyyət imtahanı verirlər.