2014 -2018-ci illər üçün Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universinin “Tikinti-iqtisad” fakültəsinin “Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının elmi-tədqiqat işlərinin
5 (beş illik) P L A N I
    Elmi-tədqiqat işinin istiqaməti
 
 2014-2018-cı illər üzrə kafedranın “İqtisadiyyatın idarəedilməsində iqtisadi proqramlaşdırma amili və proqramların hazırlanması metodikası” mövzusunda büdcə  elmi-tədqiqat işinin planı  təsdiq olunmuşdur. ETİ-nin planına müvafiq olaraq kafedranın əməkdaşları təsdiq edilmiş mövzuların mərhələlər üzrə icrasını təmin edirlər. Mövzunun yerinə yetirilməsinə kafedra müdiri i.e.d. prof. Məmmədov  M.A rəhbərlik edir.
Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri ilə əlaqədar hesabat kafedranın 16 noyabr 2015-ci il tarixində keçirilmiş iclasında (03 saylı protokol), müzakirə edilərək təsdiq üçün TİF Elmi Şurasına tövsiyə edilmiş,  TİF-in 30 noyabr 2015-ci il tarixində keçirilmiş Elmi Şurasında (03 saylı protokol) təsdiq edilmişdir.

Elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrası ilə birgə “Tikintinin iqtisadiyyatı” elmi-praktiki jurnalın nəşrini başlayır.
            Məqsəd: tədqiqatçıların elmi nailiyyətləti, sahə üzrə mütəxəssislərin elmi-praktiki fəaliyyətləri ilə əlaqədar məlumatları geniş oxucu auditoriyasına çatdırmaq və onların iqtisadi və idarəetmə biliklərini zənginləşdirmək.