Tədris şöbəsi metodist:  Əliyeva S. S. 
 1. Hər tədris ilində kafedralar üzrə tədris yüklərinin hesablanması
 2. Ştatların hesablanması
 3. Hər bir müəllimin dərs yükü (aktiv və passiv)
 4. Kafedralar  və fakültələr üzrə hesabat
 5. Son 5 ildə dərs yükünün artması və azalması haqqında diaqram
 6. Çari tədris ilində işə daxil olan və işdən  azad olunan müəllimlərin siyahısı, sənədlərinin toplanması
 7. Hər müəllimə ayrılan dərs yükünün yoxlanılaraq kadrlar şöbəsinə verilməsi, ştatların birlikdə yoxlanılması
 8. Saathesabı dərs aparan müəllimlərin dərs yükü haqqında əmrlərin verilməsi
 9. Universitet daxili saathesabı müəllimlərin sənədlərinin yoxlanılması,  əmrlərin verilməsi və müqavilələrin bağlanılması
 10. Kənardan dəvət edilmiş müəllim və ixtisasçıların sənədlərinin yoxlanılıb qəbul edilməsi, əmrlərin verilməsi və müqavilələrin bağlanılması
 11. Hər ayın sonunda faktiki məlumatların yoxlanılıb mühasibatlığa verilməsi
 12. İxtisasartırma və stajkeçmə kursuna gedən müəllimlərin dərslərinin əvəz olunması haqqında əmrlərin verilməsi
 13. Müəllimlərə illər üzrə keçdikləri dərs haqqında arayışların verilməsi
 14. Tələbələrin ərizə və təqdimatlarının əmrləşdirilməsi
 15. Təhsil Nazirliyindən gələn məktublara cavabların hazırlanması və s.

Ünvan: Az 1073, Bakı, A. Sultanova küçəsi ,11, I korpus.
Otaq: 217
  
Əlaqə tel daxili: 1-93