Elan
Universitetə Bərpa komissiyasının iclası 14 fevral 2017-ci il saat 1100-da keçiriləcəkdir.
 
 
          
       REKTORLUQ