Strateji planlaşdırma şöbəsinin əməkdaşları

Səttarova Ülkər Eldar qızı
Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Strateji planlaşdırma şöbəsinin müdiri
Tel: (+99412) 539 05 77 (dax: 6-62)
        (+99412) 538 75 07


 
Paşayeva Zeynəb Elman qızı
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Strateji planlaşdırma şöbəsinin mütəxəssisi
Tel: (+99412) 539 05 77 (dax: 6-62, 609)
 
Konyuxova Valeriya Valeriy qızı
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Strateji planlaşdırma şöbəsinin baş mütəxəssisi
 Tel: daxili-6-09


Həsənova Nigar Namiq qızı
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Strateji planlaşdırma şöbəsinin mütəxəssisi
 Tel: daxili-6-09