Elanlar
Magistraturaya hazırlıq kursları2016-03-17 11:11:43
İkili Diplom (Portuqaliya)

       

  
  MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİNDƏ İKİLİ DİPLOM PROQRAMI (PORTUQALİYA) 
2016-06-10 10:01:25
İkili Diplom (Ispaniya)


     MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİNDƏ İKİLİ DİPLOM  (İSPANİYA) 
2016-06-13 13:30:55
Magistraturaya hazırlıq kursları


2016-11-03 11:39:28
Magistratura səviyyəsində yay imtahan sessiyasının cədvəli
Memarlıq
     İnşaat
     ST və MKS
     Nəqliyyat
     İnşaat texnologiya
     Tikinti İqtisad
     MİT
2017-05-23 10:53:45