Elanlar
Magistraturaya hazırlıq kursları2016-03-17 11:11:43
İkili Diplom (Portuqaliya)

       

  
  MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİNDƏ İKİLİ DİPLOM PROQRAMI (PORTUQALİYA) 
2016-06-10 10:01:25
İkili Diplom (Ispaniya)


     MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİNDƏ İKİLİ DİPLOM  (İSPANİYA) 
2016-06-13 13:30:55
Magistraturaya hazırlıq kursları


2016-11-03 11:39:28
Magistratura səviyyəsində qış imtahan sessiyasının cədvəli
  Memarlıq fakültəsi
   İnşaat fakültəsi
   ST və MKS fakültəsi
   Nəqliyyat fakültəsi
   İnşaat texnologiya fakültəsi
   Tikinti iqtisad fakültəsi
   MIT fakültəsi
 
2016-12-19 13:22:19