Yapışdırıcı  materiallar və betonlar texnologiyası  və İnşaat materialları  kafedralarının syllabusu


 
Bakalavr Magistr
Beton doldurucu Keramika və odadavamlı mat.tex
Beton və dəmir- beton Minerologiya və kris.- 695a
Divar.bəzək və izoliyasiya  Polimer.inş.mat.
İMTƏ Sementin kimyası və tex
Mat.kor.. Elmi. təq.əsas
Metrologiya- 653a Effektiv izol.mat
Metrologiya 654a12 İxt.sah.müa.prob
Metrologiya694a İxt.sah.tar.vəmetod 656a
QİQ İxt.sah. tar- 696a
Yapışdırıcı mat.tex İxt.sah.tarixi  ve met
Yapışdırıcı materiallar  tex.654a12 İxt.sah.müa.prob 656a
 
YİMAT Keramik, metallikİ