1.Monaqrafiya
 
 1. “İlk həqiqi liberal və müasir siyasi fəlsəfənin atası: Con Lokk” –prof. D.Y.İsmayılov, Bakı-2009
 2. Liberalizm (monoqrafiya), 15.5 ç.v., Bakı, 2012 -  prof. D.Y.ismayılov
 
 1. Dərslik
 
 1. Politologiya – prof. N.M.Mikayılov, prof. Ə.İ.Əhmədov, dos. B.S.Avılov, dos. Ş.M.İsmayılov, dos. Z.Q.Əsgərova, Bakı-2007
 2. Sosiologiya”, dərslik, 18 ç.v. -  prof. N.M.Mikayılov, prof. Ə.İ.Əhmədov, prof. D.Y.İsmayılov, dos. B.S.Avılov, dos.Ş.M.İsmayılov, dos. K.R.Əliyeva, dos. Z.Q.Əsgərova, dos. G.Ə.Abbasova, baş müəl. K.İ. Mirzəyev, 2013
 
 1. Dərs vəsaitləri
 
 1. “Azərbaycan tarixi” (dərs vəsaiti)-prof. D.Y.İsmayılov və başqalari, Bakı-2008
 2. Sosiologiya (ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti)- prof.N.M.Mikayılov və başqalari, Bakı-2009
 3. “Azərbaycan tarixi” (ümumitəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərs vəsaiti)-prof. D.Y.İsmayılov , Bakı-2009
 
 1. Proqramlar
 
 1. “İnsan hüquqları” fənninin proqramı,dos. Z.Q.Əsgərova, Bakı – 2007
 2. “Demokratiya dərsləri” proqramı, dos. Z.Q.Əsgərova, Bakı – 2007
 3. Mağistr hazırlığı üçün “Avropada müasir siyasi ideologiyalar” fənnindən tədris proqramı – prof. Ə.İ.Əhmədov,  Bakı – 2009
 4. 4.Mağistr hazırlığı üçün “Regionşünaslığın tarixi və metodologiyası” fənninin tədris proqramı – prof. Ə.İ.Əhmədov,  Bakı – 2009
 5. Politologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər – prof. N.M.Mikayılov, prof. D.Y.İsmayılova, Bakı - 2010
 6. Politologiyadan seminar məşğələlərinin planı və metodik göstərişlər -  prof. D.Y.İsmayılova, Bakı – 2010
 7. Sosiologiya fənninin proqramı və metodik göstərişlər – prof. N.M.Mikayılov, prof. D.Y.İsmayılov, dos. B.S.Avılov  Bakı - 2010
 8. Sosiologiyadan  seminar məşğələlərinin planı və metodik göstərişlər -  – prof. N.M.Mikayılov, prof. D.Y.İsmayılova, Bakı - 2010
 
5. Metodik vəsaitlər.
 1. Azərbaycan tarixi. Xİ sinif üçün metodik vəsait, TQDK, Bakı – 2010, 14,5 ç.v. -  dos. D.Y.İsmayılov
 2. Azərbaycan tarixi. Xİ sinif üçün metodik vəsait, TQDK, Bakı – 2011, 14,5 ç.v. -  dos. D.Y.İsmayılov
 3. Azərbaycan tarixi fənni proqrami və metodik göstərişlər. dos. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S Musayeva, baş müəl. K.İ.Mirzəyev. 2013., 3 ç.v.
 4. Azərbaycan tarixi fənni proqrami və metodik göstərişlər.(rus dilində). Dos.T.K.Quliyeva.,  baş müəl. Y.Ş.Şükürova, baş müəl. R.İ.Topçubaşova, baş müəl. V.Ş.Əhmədova, 2013, 3 ç.v.
 5. Politologiya fənnindən bakalavr pilləsi üçün “Demokratiya tarixi təkamül prosesinin sosial –siyasi əsasaları” mövzusunda metodik vəsait, dos.  K.R.Əliyeva,  dos. Ş.M.İsmayılov, dos. Z.Q.Əsgərova, Az.MİU-nun Nəşriyyatı Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2015
 6. Azərbaycan tarixi fənnindən bakalavr pilləsi üçün proqram, dos. G.Ə.Abbasova, baş müəl.  İ.S.Musayeva, baş müəl. K.İ.Mirzəyev, Az.MİU-nun Nəşriyyatı Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2015
 7. Azərbaycan tarixi fənnindən metodik göstərişlər, dos. G.Ə.Abbasova, baş müəl. İ.S.Musayeva, baş müəl. K.İ.Mirzəyev, Az.MİU-nun Nəşriyyatı Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2015
 8. Mühəndis psixologiyasından proqram, prof. D.Y.İsmayılov, dos. B.S.Avılov,  Az.MİU-nun Nəşriyyatı Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2015