Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Xarici  ölkələrlə elmi əməkdaşlığı genişləndirmişdir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində  İctimai fənlər kafedrasıda Avropa Birliyinin Erasmus   Mundus  və Türkiyə hökümətinin Mövlanə proqramı çərçivəsində Sakarya Universitetində tədris prosesində iştirak  etmişdir.