Müdafiələr haqqda məlumat

Universitetdə “Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası”, “Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı”, “İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular”, “Özüllər və bünövrələr, yeraltı qurğular”, “Hidrotexniki tikinti”, “İnşaat mexanikası” ixtisaslarından doktorluq və namizədlik müdafiəsi üzrə iki Dissertasiya Şurası fəaliyyət göstərir.

1. Dissertasiya Şurası F.D.02.041

Dissertasiya Şurasının sədri Memarlıq doktoru, profesor G. H. Məmmədova

Elmi katib: m.n. S.İ. Allehverdiyeva

- İxtisasın şifri: 64. 01. 01
- İxtisasın şifri: 64. 05.01

2. Dissertasiya Şurası D. 02. 042
Dissertasiya Şurasının sədri: Texnika elimləri doktoru,professor A. R. Şərifov

Elmi katib: A.M. Isayev
- İxtisasın şifri: 33.05.02
- “İnşaat mexanikası”
- İxtisasın şifri: 33.05.03
- “İnşaat konstruksiyaları,bina və qurğular”
- İxtisasın şifri: 3305.08-“Hidrotexniki tikinti”
- İxtisasın şifri: 33.05.04
- “Özüllər və bünövrələr, yeraltı qurğular”