Elmi tədqiqat şöbəsinin əməkdaşları

Könül Ramiq qızı Əliyeva

Siyasi elmlər namizədi, dosent
- Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Tədqiqat Şöbəsinin müdiri
- Horizon -2020 Avropa İttifaqı Elmi  tədqiqatlar üzrə “Elm cəmiyyət üçün və cəmiyyətlə ” Milli  Dayaq Nöqtəsi – (NCP)

Tel : (+99412) 539 10 45

                                                                                                                      
Şərifov Sənan Arif oğlu   
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru     
-Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi  Tədqiqat Şöbəsinin baş mütəxəssisi

 
Mahirə Adil qızı  Əsədova  
-Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi  Tədqiqat  Şöbəsinin  mütəxəssisi
 Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,  Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin ekspertizası Mərkəzində  “Sənaye  mülkiyyətinin mühafizəsi:  Baza kursu”  üzrə təkmilləşmə kursu keçmiş və sertifikat almışdır
Hidravlik torpaqqazan maşınların işçi mayelərinin mərkəzdənqaçma təmizləyicisinin tədqiqi mövzusunda dissertasiya işini tamamlamaq üzrədir.
1 kitab, 15 elmi məqalənin müəllifidir.

 
Göyçə Məhərrəm qızı Əhmədova
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Tədqiqat şöbəsinin operatoru
e-mail:  elmi_tadqiqat@azmiu.edu.az