Elmi tədqiqat şöbəsinin əməkdaşları
                                                                                                                      
Şərifov Sənan Arif oğlu   
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru     
-Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi  Tədqiqat Şöbəsinin baş mütəxəssisi

 
Mahirə Adil qızı  Əsədova  
-Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi  Tədqiqat  Şöbəsinin  mütəxəssisi
 Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,  Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin ekspertizası Mərkəzində  “Sənaye  mülkiyyətinin mühafizəsi:  Baza kursu”  üzrə təkmilləşmə kursu keçmiş və sertifikat almışdır
Hidravlik torpaqqazan maşınların işçi mayelərinin mərkəzdənqaçma təmizləyicisinin tədqiqi mövzusunda dissertasiya işini tamamlamaq üzrədir.
1 kitab, 15 elmi məqalənin müəllifidir.

 
Göyçə Məhərrəm qızı Əhmədova
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Tədqiqat şöbəsinin operatoru
e-mail:  elmi_tadqiqat@azmiu.edu.az