Elmi adları almaq üçün şuraya təqdim olunan sənədlərin siyahısı

Ərizə
Şəxsi vərəqə
Elmi əsərlərin siyahısı
Kafedra iclasından çıxarış
Elmi adların verilməsi üçün AAK-a göndərilməli sənədlərin siyahısı