"Elmi əsərlər" jurnalı

         “Elmi əsərlər" jurnalı Azərbaycan  Respublikası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinin Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin qeydə alınması haqqında 02 aprel 1996-cı il tarixli 313 saylı Şəhadətnaməsi ilə qeydə alınmışdır. Jurnal, memarlıqinşaat, mexanika və iqtisadiyyat bölmələrindən ibarət olub, ildə iki dəfə çıxır.
        Təsisçi Memarlıq və İnşaat Universitetidir. Jurnal, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının reyestrinə fəlsəfə doktorluğu və doktorluq dissertasiyalarının  nəticələrini dərc etdirmək üçün daxil edilmişdir.

Jurnal EBSCO verilənlər bazasına daxildir.

Müəlliflərin nəzərinə!!!

Baş Redaktor:
G.H.Məmmədova

Akademik T.A.Əliyev, AMEA-nın müxbir üzvi İ.İ.Mustafayev, İ.R.Sadıqov, Y.M.Piriyev, A.Ə.Qasımzadə (Türkiyə),  N.C.Abdullayeva, N.H.Nağıyev, L.B.Çervilov (Norveç), M.A.Məmmədov,  K.M.Məmmədov, Y.A.Tabunşikov (Rusiya), İ.N.Şirinzadə, A.M.Ağayev

     Baş redaktorun müavini:                     A.R.Şərifov
     Məsul katib:                                           S.M.Əkbərova
                                                                                        Redaksiya heyəti:
Ünvan:
Azərbaycan Respublikası, Az 1073, Bakı, A. Sultanova küçəsi ,11
Tel: (99412) 439 07 25
Faks: 498 78 36
 www.azmiu.edu.az
e-mail: sw@azmiu.edu.az

                              


     2011-N1                            2011-N2                           2012-N1                            2012-N2                         2013-N1
                                                                                        2013-N2                                2014-N1                             2014-N2                   2014-N2 Memarlıq              2015-N1
                                                                                       


 2015-N2                           2015-N2 Memarlıq              2016-N1                          2016-N1 Memarlıq           2017_N1_Memarlıq