"Elmi əsərlər" jurnalı

         “Elmi əsərlər" jurnalı Azərbaycan  Respublikası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinin Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin qeydə alınması haqqında 02 aprel 1996-cı il tarixli 313 saylı Şəhadətnaməsi ilə qeydə alınmışdır. Jurnal, memarlıq, inşaat, mexanika və iqtisadiyyat bölmələrindən ibarət olub, ildə iki dəfə çıxır.
        Təsisçi Memarlıq və İnşaat Universitetidir. Jurnal, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının reyestrinə fəlsəfə doktorluğu və doktorluq dissertasiyalarının  nəticələrini dərc etdirmək üçün daxil edilmişdir.


MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ!
 
Baş Redaktor:
G.H.Məmmədova
     Baş redaktorun müavini:                     A.R.Şərifov
     Məsul katib:                                        X.N.Quliyeva
                                                                                        Redaksiya heyəti:
N.C.Abdullayeva, İ.R.Sadıqov, İ.Ə.Mehdiyev, F.M.Hüseynov, T.A.Əliyev, Ə.M.İsayev, H.O.Ocaqov, K.Ə.Əliyev, X.Q.Seyfullayev, N.H.Ağayev, T.Ə.Abdullayev, H.S.Məmmədov, Z.S.Musayev, Y.M.Piriyev N.M.AğabəyliA.M. Hacıyev, M.F.Cəlilov, K.M.Məmmədov
Ünvan:
Azərbaycan Respublikası, Az 1073, Bakı, A. Sultanova küçəsi ,11
Tel: (99412) 439 07 25
Faks: 498 78 36
 www.azmiu.edu.az
e-mail: sw@azmiu.edu.az

                              


     2011-N1                            2011-N2                           2012-N1                            2012-N2                         2013-N1
                                                                                        2013-N2                                2014-N1                             2014-N2                   2014-N2 Memarlıq              2015-N1
                                                                                       


 2015-N2                           2015-N2 Memarlıq              2016-N1                          2016-N1 Memarlıq