Elanlar
Xəbərlər
Universitetə Bərpa komissiyasının işi
2018-02-12 15:39:29
TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ
 
Universitetə Bərpa komissiyasının işi 14 fevral 2018-ci il tarixində 317 saylı otaqda saat 1100 –də keçiriləcəkdir.
 
 
Rektorluq
 


Faydalı keçidlər
Elanlar

>

>