ƏTTD-nin səhifəsində yerləşdirilmiş məlumatlarla bağlı, tədris prosesi ilə əlaqədar bu və ya digər mövzuda istənilən sual, təklif və şikayətlərinizi dekanlığın rəsmi elektron poçt ünvanına göndərə bilərsiniz:   ettf@azmiu.edu.az


Ünvan: Az 1073, Bakı, A. Sultanova küçəsi ,11

 
Tel: (+994 12) 538 94 01
 
E-mail: ettf@azmiu.edu.az