ƏCNƏBİ TƏLƏBƏLƏRİN TƏHSİLİ DEKANLIĞI BAKALAVR SƏVİYYƏSİNDƏ ƏYANİ QRUPLARDA KREDİT SİSTEMİ İLƏ TƏHSİL ALAN 4-CÜ KURS ÜZRƏ 2016/2017-CI TƏDRİS İLİNİN YAZ İMTAHAN SESSİYASININ C Ə D V Ə L İ.
2017-04-17 17:24:11

 
                                                                                               913A1
1. SOSİOLOGİYA 03.05.2017 11.00 Komputer
TİKİNTİNİN TEXNOLOGİYASI 08.05.2017 11.00 Komputer
BİNA VƏ YAŞ.MƏNTƏQƏ.MÜH.SİSTEM.A 12.05.2017 10.00 Komputer
ERQONOMİKA 18.05.2017 10.00 Monitorinq
                       913a2
SOSİOLOGİYA 03.05.2017 11.00 Komputer
TİKİNTİNİN TEXNOLOGİYASI 08.05.2017 11.00 Komputer
BİNA VƏ YAŞ.MƏNTƏQƏ.MÜH.SİSTEM.A 12.05.2017 10.00 Komputer
ERQONOMİKA 18.05.2017 10.00 Monitorinq
                                                                                               913A3
1. SOSİOLOGİYA 03.05.2017 11.00 Komputer
2. TİKİNTİNİN TEXNOLOGİYASI 08.05.2017 11.00 Komputer
3. BİNA VƏ YAŞ.MƏNTƏQƏ.MÜH.SİSTEM.A 12.05.2017 10.00 Komputer
4. ERQONOMİKA 18.05.2017 10.00 Monitorinq
                                                                                              913A4
SOSİOLOGİYA 03.05.2017 11.00 Komputer
TİKİNTİNİN TEXNOLOGİYASI 08.05.2017 11.00 Komputer
BİNA VƏ YAŞ.MƏNTƏQƏ.MÜH.SİSTEM.A 12.05.2017 10.00 Komputer
ERQONOMİKA 18.05.2017 10.00 Monitorinq
                                                                                              913A5
1. SOSİOLOGİYA 03.05.2017 11.00 Komputer
2. TİKİNTİNİN TEXNOLOGİYASI 08.05.2017 11.00 Komputer
3. BİNA VƏ YAŞ.MƏNTƏQƏ.MÜH.SİSTEM.A 12.05.2017 11.00 Komputer
4. ERQONOMİKA 18.05.2017 10.00 Monitorinq
                                                                                              913A6
1. SOSİOLOGİYA 03.05.2017 11.00 Komputer
2. TİKİNTİNİN TEXNOLOGİYASI 08.05.2017 11.00 Komputer
3. BİNA VƏ YAŞ.MƏNTƏQƏ.MÜH.SİSTEM.A 12.05.2017 11.00 Komputer
4. ERQONOMİKA 18.05.2017 10.00 Monitorinq
                                                                                               913A7
1. SOSİOLOGİYA 03.05.2017 11.00 Komputer
2. TİKİNTİNİN TEXNOLOGİYASI 08.05.2017 11.00 Komputer
3. BİNA VƏ YAŞ.MƏNTƏQƏ.MÜH.SİSTEM.A 12.05.2017 11.00 Komputer
4. ERQONOMİKA 18.05.2017 10.00 Monitorinq
                                                                                                913i
1.  SOSİOLOGİYA 03.05.2017 11.00 Komputer
2. TİKİNTİNİN TEXNOLOGİYASI 08.05.2017 11.00 Komputer
3. BİNA VƏ YAŞ.MƏNTƏQƏ.MÜH.SİSTEM.A 12.05.2017 11.00 Komputer
4. MÜASİR MEMARLIQ TARİXİ 18.05.2016 10.00 Komputer
 
                         923a1
1. AĞAC VƏ PLASTİK KÜTLƏ KONSTRUKSİYALARI 08.05.2017 10.00 Monitorinq
2. TİKİNTİNİN TƏŞKİLİ 12.05.2017 11.00 Komputer
3. DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALARI 18.05.2017 12.00 Monitorinq
                                                                                               923a2
1. AĞAC VƏ PLASTİK KÜTLƏ KONSTRUKSİYALARI 08.05.2017 10.00 Monitorinq
2. TİKİNTİNİN TƏŞKİLİ 12.05.2017 11.00 Komputer
3. DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALARI 18.05.2017 12.00 Monitorinq
                                                                                                923İ
1. AĞAC VƏ PLASTİK KÜTLƏ KONSTRUKSİYALARI 08.05.2017 10.00 Monitorinq
2. TİKİNTİNİN TƏŞKİLİ 12.05.2017 11.00 Komputer
3. DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALARI 18.05.2017 12.00 Monitorinq
  
                QEYD: Məsləhət saatları imtahana bir gün qalmış uyğun kafedralarda təşkil olunur.
 
 
ƏCNƏBİ  TƏLƏBƏLƏRİN TƏHSİLİ  ÜZRƏ DEKAN                                                                                          DOS.P.SADIKOV