IV KURS VƏ ŞƏRTİ QRUPLARDA TƏHSİL ALAN TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ!
2016-05-18 12:29:47

Kəsr imtahanları 24.05.2016 tarixindən 31.05.2016 tarixi aralığında keçiriləcək.
 
Dekanlıq