2016-cı ildə keçiriləcək Beynəlxalq Elmi praktiki konfrans.
2016-04-28 14:21:14

Beynəlxalq Elmi praktiki konfrans.
                                                                           
 
Mövzu: “Kurortların, istirahət zonalarının və turizm yerlərinin memarlığı və şəhərsalma inkişafı”.
 
   
  Keçiriləcək tarix: 2016-cı ilin oktyabr ayında.
 
 
Tezislər verilməlidir 2016-cı ilin iyun ayında “Memarlığın əsasları” kafedrasına.
 
 
Proqram vaxtında çap edilmək üçün çıxışların mövzuları may ayın 20-nə qədər
prof. N.Nağıyevə verilməlidir.