Fakultə Üzrə Tələbələrin fərdi tədris planı
2016-04-20 10:49:21
Mexanika və İnformasiya texnologiyaları Texnoloji maşın  və avadanlıqlar mühəndisliyi, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi, Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi, Mexanika mühəndisliyi üzrə Tələbələrin fərdi tədris planı
Fakultə Üzrə Tələbələrin fərdi tədris planı