Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin altdan dərs almalarının təşkili barədə ƏMR
2016-02-25 11:23:58
“Mexanika və informasiya texnologiyaları”  fakültəsində kredit sistemi ilə təhsil alan bəzi tələbələr əvvəlki tədris illərində tədris olunmuş fənlər üzrə lazımi sayda kredit toplaya bilməmişlər. Kredit təhsil sisteminin Əsasnaməsinin tələblərini və tələbələrin xahişlərini nəzərə alaraq
1. “Mexanika və informasiya texnologiyaları”  fakültəsinin aşağıda adları sadalanan tələbələri göstərilən fənlər üzrə altdan dərsə buraxılsınlar.
2. Dərslərin və imtahanların təşkili Tədris şöbəsinin müdiri və “Mexanika və informasiya texnologiyaları”  fakültəsinin dekanına tapşırılsın.

http://azmiu.edu.az/external/ckfinder/userfiles/files/mituser/files/altdan%20d%C9%99rs%20alanlar%202016-ci%20il.xlsx