5 iyul 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə “İnşaatda informasiya texnologiyaları və sistemlərinin tətbiqi imkanları və perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları

Ön söz

Mündəricat

Toplu

Üzlük