Texniki elmlər . Bu elm sahəsinə aid bütün kitablar


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Bina və qurğuların modelləşdirilməsi Abasova 2008 132 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları Abdillayev A.H.,Məmmədov R.K. Güməyov M.H. 2002 462 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlanmış torpaqları Abduyev M.R. 2003 51 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnşaat və yol maşınlarının etibarlılığının əsasları Əfəndiyev F.M. 2006 115 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlaşdırma Ağalarova E.S. 2007 95 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mürəkkəb qaz kəmərləri sisteminin riyazi modelləri Ağayev N.B. 2000 96 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstehsalat binalarının polad karkasları Ağayev N.H. Yusifov A.N. 2003 186 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metropolitenin süni qurğularının cari saxlanılması üzrə Əhmədov T.M.,Tağızadə F.Ç, Bayramov R.F. 2010 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Nəqliyyat yollarında körpülər və qurğular Əhmədov T.M.,Qasəmov N.M., Piriyev Y.M. 2002 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Metropolitendə elmi-texniki tərəqqi və onun səmərəliliyi .Bakı Metropoliteni Əhmədov T.M. 2010 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları Əhmədov İ.H. 2004 Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
İnformasiya müharibəsi texnologiyaları Ələkbərova İ. 2012 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yol-inşaat materialları Əliyev Ə.,Əliyev K. 1997 448 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Qruntlar mexanikası Əliyev S.K. 2002 420 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın kimya və neftkimya kompleksinin qiymətləndirilməsi və yenidən qurulması istiqamətləri Əliyev Ş.T. 2012 156 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Sumqayıt sənaye mərkəzi:Mövcud potensialdan istifadə,modernləşdirmə və müasirləşdirmə prioritetləri Əliyev Ş. 2012 196səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İnformasiyanın iqtisadiyyatı (dərs vəsaiti) Əliyev T. 2008 220səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Digital Noise Monitoring of Defect Origin Aliyev T. 2007 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Springer
Ölümönü canlanmanın və aləmdə müxtəlifliyin sirrinin açılması (İkinci nəşr) Əliyev T.X. 2009 276səh. Texniki elmlər Səhiyyə. Tibb elmləri Bakı
Dəmir-beton elementlərin hesablanması Artıkoğlu H.,Məhəmmədoğlu X. 2005 520səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metal,ağac və plastik kütləli fermaların konstruksiyaları Əsgərov S.Ə. 1998 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Torpaqların meliorasiyası Aslanov H.Q. 2004 354səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Metallar texnologiyasının əsasları və tikintidə qaynaq işləri Aslanov T.İ. 2002 528səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Asma örtük konstruksiyaları Ağayev N.H.,Əsgərov C.V., Quliyeva Ə.M., Rüstəmov E.C. 2007 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun Texniki İstismar Qaydaları(TİQ) 2000 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatı 1998 400səh. Texniki elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əməyin mühafizəsi Əzizov A. 2008 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Kür-Araz ovlağının meliorasiya olunan torpaq-qruntlarının su-duz balansı və onun nəticələrinin elmi təhlili Əzizov Q.Z. 2006 260səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
AzMİU-da \"Enerji menecementi (binalarda) \"ixtisası üzrə yeni magistr təhsil proqramının yaradılması haqqında informasiya kitabçası.Tempus layihəsi 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycanda torpaq deoqradasiyası və mühafizəsi Babayev M.,Qurbanov E.,Həsənov V. 2010 216səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Bakalavr pilləsində tədris olunan \"Beton və dəmir-beton məmulatları və kostruksiyalarının texnologiyası\"fənnindən proqram 2006 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ünsiyyət körpüsü 2001 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Çoxbəndli dişli çarx mexanizmləri Baxşiyev İ.İ. 1998 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Materiallar müqavimətinin qısa kursu (I hissə) Bəxtiyarov İ.A. 1996 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Maşınların istehsal texnologiyası Bayramov A.M. 2005 332səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Təbii daş və üzlük materialları istehsalı müəssisələrinin maşınları və avadanlığı Bayramov A.M. 2003 460səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Yol hərəkət qaydaları (dərslik) Bayramov R.P.,Cəfərov R.M. 2007 154səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Betonqarışdırıcı sexin layihələndirilməsi Sərdarov B.S.,Həsənzadə Ə.B.,Haqverdiyeva T.A.,Əkbərova S.M. 2005 170səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Alternativ və regenerativ enerjilər Cəlilov M.F. 2008 141səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Müasir mərkəzləşdirilmiş istilik təchizatıı sistemləri Cəlilov M.F. 2008 164səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Alternativ və regenerativ enerji sistemləri Cəlilov M.F. 2009 406səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Rəqəmli bina avtomatlaşdırılması Dəryanı Reza Talebi, Fərhadov Vahid 2008 155səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektrik enerjisindən istifadə qaydaları 2005 84səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elm və təhsildə kompüter texnologiyaların tətbiqi İbrahimov N.S.,Bədəlov Y.E.,Qasımova Z.Y.,Hüseynova R.Ö.,Hüseynova S.İ. 2008 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2012 360səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı 2007 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2007 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Torpaqların istlik-fiziki xassələri Gərayzadə A.P.,Gülalıyev Ç.G. 2006 200səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Adobe photoshop Gözəlova R. 2010 331səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mineral yapışdırıcı maddələr Hacılı R.Ə. 2008 240səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Sement əhəng və gips texnologiyası.Monoqrafiya Hacılı R.Ə. 2009 240səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İnşaat konstruksiyaları mexanikasının praktik kursu Hacıyev M.Ə.,Həsənov F.Q. 2012 608səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Hidrotexniki qurğuların tikintisinin texnologiyası Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2005 462səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2007 566səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Soyutma və iqlim sistemləri üçün enerji və ətraf mühit menecementi Hacıyev Y.Z.,Əkbərova S.M. 2008 215səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemlərinin optimallaşdırılması Hacıyev Y.H.,Əkbərova S.M. 2008 161səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ağır beton doldurucularının texnologiyası Haqverdiyeva T.A. 2006 102səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Drenaj,hesabatı,layiləndirilməsi və istismarı Həsənov S.T. 2009 236səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yol şəraitləri və hərəkətin təhlükəsizliyi Həsənov ŞH.,Cəfərov R.M.,Bayramov R.P. 2013 348səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Oduncağın kəsmə nəzəriyyəsi,mexaniki emal texnologiyası və dəzgahları Həzrətov F.Z 2009 434səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Hidrotexniki qurğular Musayev Z.,Məmmədov K.,Mahmudov T.,İsmayılov F.,Zərbəliyev M. 2009 686səh Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Elektponika. I hissə Hümbətov R.T. 2010 284səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Materiallar müqaviməti 2005 572səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İnşaat mexanikasından hesablama-qrafik işlərin nümunələri İsayev Ə.M.,Məmmədsadıqov H.H. 2003 365səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Nazik laylı su təmizləyici qurğular Kəngərli A.C.,Mirzəyeva G.S. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi Kəngərli A.M. 2004 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Karbohidrogen xammalının kimyevi emalı Məhərrəmov A.M.,Bayramov M.R., Məmmədov İ.Q., Bayramova 2012 360səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Standartlaşmanın əsasları Kərimov N.S.,Abasov A.X. 2005 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika Kərimov S.Q.,Həbibullayev S.B.,İbrahimzadə T.İ., 2010 434səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kompyuter elminin nəzəri əsasları. Kərimov S.,Sərdarov Y. 2009 290səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiya sistemləri Kərimov S.Q. 2008 676səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Keramika materiallarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Abbasova S.İ.,Quliyev A.A.,Qurbanova R.A. 2007 146səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Neft emalı və neft kimyasının əsas proseslərinin və aparatlarının hesablanması Ləmbəranski R.Ə.,Əmircanov R.T.,Qurbanəliyev T.H. 1988 184səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Leica TC (R) 303/305/307/ seriyalı elektron taxeometrinə dair təlimat Məmmədov Q.Ş.,Əhmədov İ.H. 2002 108səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Neft kimiyası və neft-kimyəvi sintez Məhərrəmov A.M.,Bayramov M.R. 2012 460səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Su kəməri şəbəkələri Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Suqəbuledici qurğular Mahmudov R.S. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yaşayış məntəqələrində əksrezervuarlı su kəməri şəbəkələrinin layihələndirilməsinə dair metodiki vəsait Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şəhər yolları və küçələri Məmmədov A.H.,Məmmədov H.N. 2003 168səh Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Şəhər infrastrukturunda alternativ enerji mənbələri Məmmədov H.S.,Məmmədov R.H. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Hidrotexniki qurğular Məmmədov K.,Musayev Z. 2006 405səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz neft-qaz mədən hidrotexniki qurğular Məmmədov K.M.,Musayev Z.S.,Məmmədov M.K. 2004 308səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yamacların dayanıqlığında mühəndis tədbirləri və eroziyalar Məmmədov K.M.,Qəhrəmanlı Y.V.,Musayev Z.S. 2008 126səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri Məmmədov N.Y.,Aslanzadə N.R. 2008 540səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Aqroekologiya Məmmədov Q.Xəlilov M.,Məmmədova S. 2010 552səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpağın münbitlik xassəsi Məmmədova S.,Cəfərov A. 2005 194səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Lənkəran vilayətinin torpaq ehtiyatları və bonitirovkası Məmmədova S.Z. 2003 116səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kompleks məqsədli hidrodüyünlər Mansırov M.S., Zərbəliyev M.S. 2008 182səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Məlumat ölçmə texnikası və elektronika fənni üzrə laboratoriya işləri Mehdiyev B.Q.,Əliyev M.İ., Cavadova M.M. 2003 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Ümumi informatikadan praktikium 2009 396səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
ümumi İnformatikadan praktikum Mehdiyev M.M. 2009 396səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mexanikləşdirilmiş əl alətləri Bayramov A.M. 2012 114səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Abşeron memarlığı Fiqarova Ş.F. 2013 476səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.Zərbəliyev M.S.. 2009 376səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Balıqburaxan və balıqoruyan hidrotexniki qurğular Musayev Z.,Zərbəliyev M. 2006 142səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Neftyığan,nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları Məmmədov K.Musayev Z.,Mürsəlov A.,Məmmədova V. 2009 214səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Beton doldurucuları Osmanov N.N..İsmayılov İ.S. 2010 192səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ovuntu metallurgiyasının əsasları Məmmədov A.T.,Namazov S.N.,Şərifov Z.Z.,Babayev A.İ. 1999 238səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Dəmir yollarının layihələndirilməsi Qabulzadə A.H. 2008 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol təsərrüfatı və stansiyalar Qabulzadə A.H. 2006 388səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Ölçmə prosesləri və onların avtomatlaşdırılması Qafarov A.M. 2002 208səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Təbii proseslərinriyazi modellərinin əsasları Qəhramanlı Y.,Hacıyev A. 2011 140səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Üzən neft-qaz mədən qurğuları Qafarov R.N.,Mədətov M.İ. 2004 336səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Nanotexnoloji materialşünaslığın əsasları Qarayev S.F.,Mustafayev S.M. 2013 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Dənizdə neft və qazçıxarma sənayesində idarəetmə uçotunun idarəetmə uçotunun təşkili problemləri və tətbiqi istiqamətləri Qasımov S.M. 2002 144səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnternetdə domen problemləri və onların həlli yolları Qasımova R. 2012 164səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Tikinti proseslərinin texnologiyası Qədimov A.Q.,Sailov R.A. 2005 324səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qeyri-qaya əsasında suaşıran bəndin hesablanması və layihələndirilməsi 2004 108səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektrotexnika Qurbanov T. 2005 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Qurğuların hidravlikası Məmmədov K.M,Musayev Z.S.,İbrahimova G.X.,Tağızadə X.Ə. və baş. 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Təbii qaz-mədəndən istehlakçıyadək Rəsulov S.Y. 2007 206səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Rele mühafizəsi Sadıqov Q.S. 2004 108səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı Sadıqov Q.S.,Orucov N.İ. 2004 312səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti I hissə Sadıqov İ.R. 2010 376səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti II hissə Sadıqov İ.R. 2013 640səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Dəmirbeton konstruksiyaları Salayeva H.N. 2001 148səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Firma üslubu metodik vəsait 2004 69 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Sənaye elektronikası üzrə laboratoriya işlərinə dair metodik göstəriş 2001 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Açıklamalı Azerbaycan ve türtiye türkçeleri - rusca Mimarlık-İnşaat sözlügü Gelişdirilmiş 2.Baskı Abdülrahimov Ramiz 1998 Texniki elmlər Memarlıq Trabzon
Sənaye və yanacaq-enerji kompleksinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,Abasova A.Ə.,İbrahimov C.Ş. 2012 380səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Azərbaycan bəzək sənəti Əfəndi Rasim, Əfəndi Toğrul 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası Sərdarov B.S.,Quvalov A.A.,Ağayev S.İ. 2000 306səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Azərbaycan dekorativ sənəti (XI-XVIII yüzilliklər) Əfəndi Rasim 1999 172 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İncə keramika materiallarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Abbasova S.İ.,Quvalov A.A. 2009 236səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İnşaat materiallarının fiziki-kimyəvi əsasları Şirinzadə İ.,Şirinzadə N. 2006 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Metalşünaslıq Şükürov R.İ. 2002 484səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Su kimyası və mikrobiologiya praktikumu 2004 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Urbanizasiya və Azərbaycanın şəhər yaşayış məskənləri Əfəndiyev V. 2002 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tikinti proseslərinin texnologiyası Salahov M.Ə.,Bələgözov Ə.M.,Qarayev İ.M.,Qəhrəmanov C.Q.,Qədimov A.Q. 2006 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Meliorasiya sistemlərinin tikinti işlərinin texnologiyası və təşkili Vəliyev A.H.,Rəsulov T.C. 2007 100səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərinin istismarında təmir işlərinin təşkili və texnologiyası Vəliyev A.H. 2000 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meşə təsərrüfatının əsasları Yəhyayev A.B. 2011 376səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yamacların dayanaqlıq məsələlərinin tədqiqi Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.Mahmudov T.M.Mürsəlov A.Ə. 2006 188səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meşə materiallarının tədarükü Yəhyayev A.B. 2012 222səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yeni inşaat materiallarının alınma texnologiyası 2004 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Su-qaz təchizatı və istilik texnikası III hissə Yusifov E.Ə. 2011 208səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnşaat maşınları və avadanlıqları Yusubov F.N. 2005 532səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metal konstruksiyalarının müayinəsi,gücləndirilməsi və etibarlılığı Zeynalov L.M. 2006 246səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İstilik generasiya qurğuları Zeynalov M.B. 2006 215səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Hidrotexnika elminin tarixi və metodologiyası İbrahimova G.X. 2009 180səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnşaat mexanikası İsayev Ə.M.,Məmmədsadıqov H.H. 2010 498sh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi İsmayılov A.İ. 2004 308səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kadastrin əsasları İsmayılov A. 2008 212səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Bərpanın elmi-nəzəri əsasları Məmmədova Zahidə 2007 173 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bərpanın elmi-nəzəri əsasları Məmmədova Zahidə 2007 173 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Enerji ehtiyatları,elektrik enerıisi istehsalı və ətraf mühit Abdullayev K.M.,Lətifov Y.İ.,Abdullayeva G.K. 2005 448 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Tikinti istehsalatının təşkili və idarə edilməsi Abdullayev T. 2004 494səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Metal konstruksiyaları Ağayev N.H.,Zeynalov L.M. 2008 390səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Nəqliyyat yollarında körpülərin layihələndirilməsinə aid Əhmədov T.M.,QasımovN.M.,Əliyev Q.N. 1999 128səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Tunellər və metropolitenlər Ihissə Əhmədov T.M.,QasımovN.M.,Əliyev Q.N. 2001 402səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Su və hava hövzələrinin çirklənmələrdən qorunması III hissə Əliyev F.Q.,Məmmədov N.Y.,Əkbərova S.M. 2008 341səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə və iqlim qurğularının layihələndirilməsi Əliyev M.A.,Hacıyev Y.Z.,Əkbərova S.M. 2008 171səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemlərində enerıi və ətraf mühit menecementi Əliyev M.A. 2008 196səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemlərinin optimallaşdırılması Əliyev M.A. 2008 198səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Tikinti-quraşdırma işlərində və sənayedə istifadə olunan əsas materialların xarakterstikası.Məlumat kitabı Əzimova Z. 2010 184səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat məmulatları texnologiyasında istilik texniki avadanlıqlar Babayev A.B.,Nəsirov A.M., Ələsgərov G.A. 2007 146səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Nəqliyyatın yükləmə-boşaltma avadanlığı Bəşirov A.A. 2002 228səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
İnşaat və yol maşınlarının layihələndirilməsinin əsasları Bayramov A.M.,Əsədova M.A.,Məcidova A.S. və başqaları 2000 108səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Beton və dəmir-beton məmulatları və konstruksiyalarının texnologiyası 2003 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Çətinəriyən,qeyri-metal və silikat materiallarının texnolodiyasının əsasları Sərdarov B.S.,Osmanov N.N.,Qurbanova R.A.,Ağayeva S.İ. 2005 423səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Cəlilov M.F.,Feyziyeva G.H. 2001 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Rəqəmli bina avtomatlaşdırılması 2 Dəryani Reza Talabi.,Fərhadov Vahid 2008 138səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Tikinti iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Eyniyev T., Qeybullayev Q.Məmmədov M. .2001 682səh. Texniki elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformatika Fərziyev T. 2011 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2012 358səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinə dair metodiki göstərişlər Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri II hissə HacıyevY.Z.,Məmmədov N.Y.,Aslanzadə N.R. 2010 455səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İqlim qurğularının layihələndirilməsi Hacıyev Y.H.,Əkbərova S.M. 2008 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat istilik fizikası Hacıyev Y.Z. 2009 442səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və avtotexniki ekspertizası Heydərov Ş.H.,Bayramov R.P. 2009 336səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Materiallar müqaviməti Hüseynov Ə.M.,Həsənov F.Ə. 2005 572səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İnşaat materialları texnologiyalarının proses və aparatları Zeynalova T.G. 2013 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ərazinin mühəndis hazırlığı Əliyev F.Q.,Əsədov N.Ş. 2004 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər təsərrüfatının planlaşdırılması və iqtisadiyyatı (dərslik) Əliyev İ.Q.,Əsədov N.Ş. 2005 150 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər təsərrüfatnın planlaşdırılması və rekonustruksiyası (dərs vəsaiti) Əliyevİ.Q.,Cəfərov N.N., Quliyev F.M. 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bina və mühəndis sistemlərinin rekonstruksiyası (dərslik Əliyev İ.Q. 2005 219 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İstilik texnikası,istilik təchizatı,ventilyasiya,havanın kondisiyalaşdırılması,ekolofiya, su və hava hövzələrinin qorunmasına aid terminlərin izahlı lüğəti Məmmədov N.Y. 2013 409səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Lətif Kərimov həyat və yaradıcılığı (Azər. Rus, İngilis dillərində) Əliyev K.,İbrahimova E. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın mülki tikililərinin memarlığı (dərs vəsaiti) Allahverdiyeva S.İ.,Səlimova A.T.Həsənova Ə.A. 2006 72 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Arxitektor Əlibəy Novruzi 1993 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq mühitinin inkişaf təkamülü Bəkirova T.Ş. 2005 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakalavr pilləsi ücün (interyer dizayn tərtibatı və avadanlığın təşkili fənnindən metodik göstəriş Ağayeva N.Ə. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Kənd təsərrüfatı su təchizatı və əraziyə su çıxarılması Kəngərli A.C. 2010 414səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Sənaye müəssisələrinin su təchizatı Kəngərli A.C.,Nəsənov R.N. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nazik laylı su təmizləyici qurğular Kəngərli A.C.,Mirzəyeva G.S. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yükqaldıran maşınlar və liftlər Kərimov Ə.H. 2006 360səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Xəzərin neft gəlirləri:qazanan kim olacaq? Tsalik S. 2003 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Liftlər Mirzəyev N. 2012 320səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Su kəməri şəbəkələri Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik və iqlim qurğularında ölçmə və tənzimləmə texnikası Məlikov E.Ə. 2008 164 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Neft emalının dərinləşdirilməsi və neft-kimya məhsulları istehsalının genişləndirilməsi prespektivləri Məmmədəliyev H.Ə. 2010 301səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İnşaat maşınları Məmmədov F.C.,Talıbov T.A.,Bayramov A.M. 2010 428səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Xətti elektrik dövrləri nəzəriyyəsi Məmmədov H.Ə.,Əliyev N.X. 2011 600səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Şəhər ərazisinin yeraltı şəbəkələri Məmmədov H.S. 2008 406səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri.I hissə Ventilyasiya Məmmədov N.Y.,Aslanzadə 2008 540səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Azərbaycan şəhərlərinin bağ-park qurğulugunun formalaşdırılması Cəfərov N.N. 2011 240 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Müasir isitmə sistemləri Məmmədov N.Y.,Məhərrəmov R.Ə. 2006 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Nəğməli xatirələr Çəmənli M. 2007 184 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı aqlomeriyası yaşayış məntəqələrinin struktur - planlaşma inkişafı Dadaşova S.X. 2007 148 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan təbiət elminin patriaxı Məmmədov Q. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Xidmət sahələrinin təşkilınin plan-məkan xüsusiyyətləri(1920-1999) Hacıyeva Y. 2001 108 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanda torpaq islahatı:hüquq və elmi-ekoloji məsələlər Məmmədov Q. 2002 412səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Torpağın eroziyası və mühafizəsi Məmmədov Q.Ş.,Məmmədova S.Z.,Şabanov C.Ə. 2009 340səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın şimal-şərq əkinçilik zonası torpaqlarının qiymətləndirilməsi Məmmədov Q.,Quliyev V. 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan Respublikasının dövlət torpaq kadastri:hüquqi,elmi və praktili məsələlər. Məmmədov Q. 2003 448səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın meşələri Məmmədov Q.,Xəlilov M. 2002 472səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın torpaq ehtiyatları Məmmədov Q.Ş. 2002 132səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq islahatının həyata keçirilməsinə dair metodik tövsiyələr Məmmədov Q.S. 2001 60səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mühəndis sistem və qurğularının layihələndirilməsi,rekonstruksiyası və texniki istismarının əsasları Məmmədov H.S. 2002 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi:kurs layihəsi Kəngərli A.M.,Əliyev Ş.N.,Kərimov S.X. 2005 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat maşınları Muradağayev M.S.,İsrafilov N.Ə.,Əliyev Y.S. 2009 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Dizaynın əsasları Hacıyeva Y.,Həsənov R. 2008 152 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mülki binaların memarlıq konstruksiyaları Muradov V.H. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın landşaft memarlığı Həsənova A.Ə. 2006 252 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Döşəmə isitmə sistemləri Məmmədov N.Y.,Əkbərova S.M.,Aslanzadə N.R. və baş. 2011 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İntellektual sistemlərin qurulma prinsipləri və layihələndirilməsi Əliyev R.Ə.,Cəfərov S.M.,Babayev M.C. və başq. 2005 368səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Xüsusi qurğular tikintisinin texnologiyası Qədimov A.Q. 1999 198səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Qarşılıqlı əvəzolunma,standartlaşdırma və texniki ölçmə Qafarov A.M. 2006 248səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Standartlaşdırmanın əsasları Qafarov A.M. 2002 160səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mühəndis meliorasiyası Qəhramanlı Y. 2004 310səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Rəqəmli kommasiya sistemləri və şəbəkələri Qəhramanzadə A.H. 2004 475səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası Qənbərov G.M. 2003 236səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Qaz təsərrufatında texniki istismar qaydaları 2008 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat kompleksi Qeybullayev Q.R. 1998 204səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yerüstü su axımlarının şəhər ərazisindən kənarlaşdırılması və təmizlənməsi Quliyev F.S. 2003 292səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2006 200səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2012 302səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Kiçik yaşayış məntəqələrinin istehsal zonaları (dərs vəsaiti) Həsənova-Fərəcova K.Ə. 2002 126 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tarixi şəhərin memarlıq irsi (dərs vəsaiti) Hüseynov E.,Həsənov Ə., Mikayılova M. 2006 152 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qurğuların hidravlikası Məmmədov K.M.,Musayev Z.S., İbrahimova G.X. bə başqaları 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şəhərsalma nəzəriyyəsi (dərslik) Hüseynov F.M.,Ağazadə R.R., Mikayılova M.N. 2008 240 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yaşayış məntəqələri və binaların mühəndis sistemləri Kəngərli A.C. 2012 193 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tikinti sənayesi müəssisələrinin iqtisadiyyatı Rəhimov E.M. 2002 228səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Bakı Bələdiyyə teatrı Kərimov İnqilab 2008 464 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mədəniyyət üzrə vebsaytlar üzrə keyfiyyət prinsipləri 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq abidələrinin bərpasının əsasları (dərslik) Məmmədova Zahidə 2004 200 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnformatikaya giriş Sadıkov P.M. 1999 58səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ümumdünya memarlıq tarixi. Dərs vəsaiti. Mikayılova M.N. 2006 300 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Elm və təhsildə kompüter texnologiyaları Səlimova A., 2010 230səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yaşayış rayonlarının planlaşdırılması və tikintisi Dərs vəsaiti Muradxanova T.H.,Qəhrəmanova Ş.Ş. 2004 76 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Beton doldurucularının texnologiyası Sərdarov B.S.,Haqverdiyeva T.V. 2008 204səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Şəhər mühitinin yenidənqurulması Dərs vəsaiti Qəhrəmanova Ş.Ş. 2003 100 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tovuz memarlığı Qarabağlı R.,Əlihüseynli S. 2009 96 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan kütləvi tikinti memarlığı Qasımov A.T. 2004 216 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Beton və demir-beton müəssisələrinin layihələndirilməsi Sərdarov B.,Həsənzadə Ə.,Haqverdiyeva T. 2011 380səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Azərbaycanda memarlıq klimatologiyası Qasımov A.T. 2009 250 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memar Ramiz Əbdülrəhimov həyat və yaradıcılığı Qiyasi Cəfər 2010 184 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yığma dəmir-beton müəssisələrinin layihələndirilməsi Sərdarov B.S.,Həsənzadə Ə.B.,Haqverdiyeva T.A. 2000 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Rasim Səməd oğlu Əfəndi. Biblioqrqfiya. 1998 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dizayn tarixi. Dərslik Bəkirova T.Ş. 2012 369 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq mühitinin inkişaf təkamülü Bəkirova T.Ş. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Xüsusi dəmir-beton məmulatlarının texnologiyası fənnindən laboratoriya işləri Sərdarov B.S.,Qurbanova R.A.,Əkbərova S.M. 2010 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Memarlıq abidələrinin bərpasının əsasları (dərslik) Məmmədova Zahidə 2004 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Xüsusi dəmir-beton məmulatlarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Qurbanova R.A.,Əkbərova S.M. 2011 152səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Memarlıq layihələndirilməsində memarlıq qrqfikasının kəmiyyəti və onun müasir təkmilləşdirilməsi (dərs vəsaiti) Nağıyev N.H.,Abbasova Ş.A.Ə., Məmmədxanova L.İ.,Yusubova F.F. 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dizayn mühitində erqonomika Tədris vəsaiti. Runqe V.F.,Manuseviç Y.P. 2008 Texniki elmlər Memarlıq Moskva
İosif Qoslavski.Bakı şəhərinin tarixindəki memar. Zapletin Georgi 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tikinti komplleks mexanikləşdirilməsi və texniki təchizatı.I hissə Tikintinin kompleks mexanikləşdirilməsi Şərifov A.R.,Bayramov A.M. 2006 348səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikintinin kompleks mexanikləşdirilməsi və texniki təchizatı Şərifov A.R.,Bayramov A.M. 2006 348səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Maşınların istismarı Şərifov A.R.,Qardaşov R.Q. 2010 196səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi,inteqrasiyalı idarə edilməsi və mühafizəsi Musayev Z.S.,Əsədov M.Y.,Məmmədov K.M.,Zərbəliyev M.S. 2008 244səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nəqliyyat maşınları Talıbov T.A. 2009 84səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərində tikinti işlərinin texnologiyası və təşkili Vəliyev A.N.,Vəliyeva S.A. 2009 342səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su təsərrüfatı və meliorasiya tikinti işlərinin təşkili,planlaşdırılması və idarəedilməsi Vəliyev A.N.,Vəliyeva S.A. 2006 288səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yanacaq və yanacaq-enerji komplekslərinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,İbrahimov C.S. 2012 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası Sərdarov B.S.,Quvalov A.A.,Ağayeva S.İ. 2000 306səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Qaz təchizatı fənnindən buraxılış işinə metodik göstərişlər Yusufov E.Ə. 2009 68səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ventilyasiyanın əsasları Yusifov E.Ə.,Yusifova E.A. 2011 81səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Xırdalayıb-ceşidləyən zavod və qurğuların layihələndirilməsi Yusubov F.,Bəşirov E. 2013 196səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Hidrotexniki qurğuların metal konstruksiyaları Zeynalov L.M. 1999 94səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Təmir-tikinti işlərinin texnologiyası İbadullayev F.Y. 2007 267səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qurğuların zəlzələyə davamlığı İmaməliyeva C.N. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanda meliorasiya və su təsərrüfatı tikintiləri İsmayılov F.M.,İsmayılov F.F. 2009 560səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik-qaz təchizatı və ventilyasiya Abdullayev M.N.,Quliyev K.H.,Zeynalov A. və başq. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasınin əsasları Məmmədov Q. 2007 660səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. 2007 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları Qasımov V. 2009 340səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Dəniz hidrotexniki qurğuları,neftin,qazın saxlanması və nəqli.Dərslik Abasov R.F.,Məmmədov K.M.,Musayev Z.M. 2010 448səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yollar kəsişmələrində mühəndisi qurğular Cəfərov F.M. 2004 264səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Elektrotexnika Abbasov H.A. 2002 154səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Rele mühafizəsi Abbasov H.A. 2008 116səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Drenaj,hesabatı,layiləndirilməsi və istismarı Həsənov S.T. 2009 236səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika, hidravliki maşınlar kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodiki göstərişlər (dərs vəsaiti) 2005 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kodlaşdırma nəzəriyyəsi Mənsimov K.B.,Feyziyev F.G.,Aslsnova N.X. 2009 226səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərinin monitorinqi və istismarının layihələndirilməsinə aid metodik vəsait. Qəhrəmanlı Y.V.,Rüstəmov Q.H.,Hacıyev A.İ.,vəliyeva S.A. 2012 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kompüter texnikası və proqramlaşdırma Qurbanov A.T 2010 169səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Fərdi kompüterlərin proqram təminatı Qurbanov A.İ.,Abdullayeva R.A 2006 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Riyazi proqramlar paketi Qurbanov İ.Ə.Qurbanov A.İ. 2005 168səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika və tətbiqi proqramlaşdırma (dərs vəsaiti) Bədəlov T.A.,Hacıyev A.M.,Atamov F.A. 2000 232cəh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksi-inkişaf mərhələləri və prespektivləri Əliyev N.A.,Məmmədov M.A. 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
\"Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi\" fənni üzrə laboratoriya işləri toplusu Yusubov N.D.,Məmmədov A.M. 2012 288səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi(elektron kataloqlardan kəsən alətlərin avtomatlaşdırılmış seçilməsi) Yusubov N.D. 2012 53 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Robot sistemlərində idarəetmə Əliyev R.Ə.,Cəfərov S.M.,Babayev M.C. və başq. 2004 328səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
"İnşaat materialları və məlmulatları" fənnindən laboratoriyaişləri.Dördüncü nəşr. Ağabəyli N.M. 2013 120səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Dizayn terminlərinin izahlı lüğəti Həsənov R.M., Abdullayeva N.C.,Bəkirova T.Ş. 2005 252səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Əməyin mühafizəsi 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycanda günəş enerjisindən istifsdə və müasir günəş energetik qurğuları.(dərs vəsaiti) Məmmədov F.F. 2011 204 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları Nağıyev V.N.,Məmmədov İ.Ə. 2010 240səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Orta əsr Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri. Məmmədov F.Q. 2013 198 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları Nağıyev V.N.,Məmmədov İ.Ə. 2010 il. 240səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Təsviri sənət,dekoretiv-tətbiqi sənət memarlıq.Azərbaycan incəsənəti II-III cild. 2011. 200səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan incəsənəti.təsviri sənət ,dekorativ-tətbiqi sənət ,memarlıq .II-III cild 2011il. 200səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi üzrə suallar-cavablar və özünü yoxlama testləri Nəzirov Q.H., Bağırov S.M. 2010 312 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Su enerjisindən istifadə(Ali məktəblər üçün dərslik) Abdilov S.Ə.,Mahmudov T.M. 2007 304səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnformatikanın və hesablama texnikasının əsasları. Əliyev R.Ə.,Əliyev T.N.,Salahli 1993 272səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kompüter qrafikası(mühazirə materialları və testlər) Əlizadə M.N.,Qurbanov B.A.,Hacızadə S.M. 2010 il. 544səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Metalların möhkəmliyi və plastikliyi. Aslanov T.İ.,Əsgərov X.A.,Niftiyeva Z.Ə. 2010 il. 86səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Yol-nəqliyyat hadisələrinin tədqiqi və avtotexniki ekspertizası.. Bayramov R.P.,Çobanzadə İ.M. 2005 il. 350səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol hərəkət qaydaları (dərslik) Bayramov R.P.,Heydərov Ş.H. 2007 154səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yaşayış məhtəqələrində əksrezervuarlı su kəməri şəbəkələrinin layihələndirilməsinə dair metodik vəsait. Mahmudov R.S. 2006 il. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Coğrafi informasiya sistemləri. Mehdiyev A.S.,İsmayılov A.İ. 2011il. 232səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Hidravlika,hidravliki maşınlar və ötürücülər. Musayev Z.S.,Paşayev E.P.,Əliyev B.H.,Həziyev İ.H.Allahverdiyev T.M. 2006 il. 184səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi(Dərslik) Tağızadə Ə.H.,Bayramov R.P. 2002. 248səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
İnşaat materialları və məmulatları Ağabəyli N.M 2011 543 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tuneller va metropolitenlar. ll hissə. .Əhmadov T. M.,QasimovN.M.,Əliyev Q.N. 2001 205s Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Naqliyyat infrastrukturunun inkishaf istiqamatlari Cumshudov S.,Asadov A 2008 77s Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Hidravlika. l hissə Bashirov F.B.,Musayev A.M. 2004 299s Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mikrosoft Excel 2003 ders notları 2012 19 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Ankara
Elektrotexniki materiallar Orucova A.O. Niftiyev S.N./ Ibrahimov B.Q. 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Əməyin mühafizesi ve elektrik təhlükəsizliyi Abbasov Ə.Q. 2014 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Sumqayıt
Sərbəst iş ücün praktiki materiallar müqavimeti kursu:dərslik Bayramov Ə.R. 555 səh..üəkilli Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Güneş energetiksaı terminləri lüğəti.Yeddi dildə-Azərbaycan,Rus,İngilis,Alman,Fransız,İspan və İtalyan Məmmədov F.,Səmədova Ü.,Hüseynov Q. 2009 364 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində Hacızadə E.M. 2000 257 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektirik dövrlərinin nəzəri əsasları Nəsirov V.İ.,Nəsirov E.V.,Səmədov S.A. 2015 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektronika .İngilis,rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. I hissə.A-L Sadıqov O.M., Musayev Z.S.. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Maşın hissələri və yükqaldırıcı-nəqledici maşınlar Kərimov Z.H. 2002 376 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Rəqəmli kommutasiya sistemleri və şəbəkələri Qəhrəmanzadə A.H. 2004 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Zəlzələlərin mexanikası,xəbərvericileri və tetonik dalğalar Ramazanov T.Q. 2005 il. 407səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mexatronika Şələbi İ., Mirzəyev H. 2011 201 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnikanın əsasları Rəhimova E.H. 2013 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Sənaye təhlükəsizliyi Səlimova N.Ə., Ayralova T.İ. 2014 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Elektronika .İngilis,rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. Il hissə.A-L Sadıqov O.M., Musayev Z.S.. 2013 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Naxcıvan Dövlət Xalça Muzeyi. Qısa bələdçi kitabçası. 2004 14 səh. Texniki elmlər Memarlıq Naxcıvan
Azərbaycan miniatürleri Kərimov K. 2013 248səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan qayaüstü incəsənəti Fərəcova M. 2009 384səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan xalcaları Qarabağ qrupu Muradov V. 2010 il. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri Məmmədov F.Q. 2013 196səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Borland C++ ilə Obyektyönlü Proqramlaşdırma Seyidzadə E. 2007 152 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Makine teknolojisi .Standatt makine elemanları 2006 79 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Ankara
Bir xalcanın ilmələri 2008 288səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnfarmatika Məmmədov MəNə 123 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Şəmkir:Arxeoloji irsi tarixi və memarlığı 2008 496 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan incəsənəti Əfəndi Rasim 2007 160 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan maddi mədəniyyət nümunələri(geyimlə) Əfəndiyev Rasim 1960 36 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
XII-XV əsrlərdə Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti(tarixi etnoqrafik araşdırma) Əsgər Əhməd 2012 372 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Böyükağa Mirzazadə 1921 - 2007. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Burğut qalası Ciddi Hüseyin 1973 Texniki elmlər İctimai elmlər Bakı
Tağı Tağıyev 1917-1993.rəngkarlıq və qrafika 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tofiq Cavadov 1925-1963.rəngkarlıq və qrafika. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Rəqəmləşdirmə:Avropa muzeləri,arxivləri və kitabxanaları üçün standartlar landşaftı 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnşaat materialları Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İnşaat materialları və məmulatları kursundan mühazirələr Ağabəyli N.M. 2006 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnformatika Mahmudzadə R.,Sadıqov İ., İsayeva N. 2012 72səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika Mahmudzadə R.,Sadıqov İ.,İsayeva N. 2012 96səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Materialşünaslıq(Dülgər-xarrat işi üzrə) Əliyev S. 2012 128səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Materialşünaslıq və elektirik materialşünaslığı Ağayeva Z.,Babaşov Ə.,Binnətova G. 2012 128səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə.,Axundov M.Ə. 2008 88səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Torpaq istehsal vasitəsi kimi:Əsas müddəalar,nəticələr,tövsiyə və təkliflər Vəliyev A. 2011il. 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq istehsal vasitəsi kimi:Əsas müddəalar,nəticələr,tövsiyə və təkliflər Vəliyev A. 2011il. 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Maşın hissələrinin uzunömürlüyü Kərimov Z. 2009 113səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İnşaat materialları Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Vakuum texnikasının əsasları Əsgərov Ş.Q.,Ağayev M.N.,Sadıqzadə G.M. 2008 158səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild I.(titul) Əliyev Ə.M. 2014 336(2) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild I.(mündəricat) Əliyev Ə.M 2014 336(4) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild I.(Fəsil I) Əliyev Ə.M. 2014 336(11 )səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild I.(ön söz) Əliyev Ə.M. 2014 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild I.(II fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 336(46) Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild I.(III fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 336(68)səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild I.(IV fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 336(78) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(titul) Əliyev Ə.M. 2014 328(2) Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild I.(V fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 336(127)səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(ön söz) Əliyev Ə.M. 2014 328(7) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(İstf. olunan ədəbiy.) Əliyev Ə.M. 2014 328 (3)səh Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(I Fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(11)səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(II fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(31) Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(III fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(25) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(IV fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(17) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(IX fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(22) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(Mündəricat) Əliyev Ə.M. 2014 328(3) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(Rəylər) Əliyev Ə.M. 2014 328(6) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(terminlər və izahlar) Əliyev Ə.M. 2014 328(23)səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(V fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(14) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(VI fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(25) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(VII fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(12) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(VIII fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(16) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(X fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(41) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(XI fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(39) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(XII fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(11) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild IV.(XIII fəsil) Əliyev Ə.M. 2014 328(19) səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild II Əliyev Ə.M. 2014 316 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild III Əliyev Ə.M. 2014 324 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Aqrar iqtisadiyyatda cictem transformasiyaları və modernləşdirilmə şəraiti Xəlilov H.A. 2005 228səh. Texniki elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan memarlığının klassikləri. Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani. Əliyeva R. 2013 76 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ ƏN QƏDİM TAYFA İTTİFAQLARININ VƏ DÖVLƏTLƏRİN İNŞAAT SƏNƏTİ Kərimov V.I. 2013 322 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın qədim məskənləri Kərimov V.İ. 2013 292 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlığının klassikləri Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov. Əliyev Nəriman 2013 40 səh Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlığı inkişaf yollarında Ağazadə Rüfət Rüfət oğlu İbrahimli Yusif Mahmud oğlu 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı tarixin səhifələri. 2013 190 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı tarixin səhifələri. 2013 190 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Materiallar müqavimətindən məsələlər(həlli ilə) - Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti - Sazairov Əmirxan 2015 19 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycan memarlıq tarixi. Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi (memarlıq doktor., prof. G.H. Məmmədovanın redaktəsi ilə), V cild Nağıyev Nizami Həsən oğlu,Hüseynov Fikrət Mövsüm oğlu, Cəfərov Xəlil Ələkbər oğlu,İsbatov İlqar Aydın oğlu,Nağıyev Yusif Həsən oğlu. 2013 352 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlıq tarixi. Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi (memarlıq doktor., prof. G.H. Məmmədovanın redaktəsi ilə), V cild Nağıyev Nizami Həsən oğlu,Hüseynov Fikrət Mövsüm oğlu, Cəfərov Xəlil Ələkbər oğlu,İsbatov İlqar Aydın oğlu,Nağıyev Yusif Həsən oğlu. 2013 344 səh. Texniki elmlər Memarlıq Baku
Asfalt-beton örtüklü avtomobil yolları ( yol inşaatçısı üçün əyani vəsait) Məmmədov S.Ə., Nemətli Azər 2017 270səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Azərbaycan memarlığının klassikləri.Mühəndis-polkovnik N.A.Fon der Nonna Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi IV cilddə.Cild IV. ƏliyevƏ.M. 2014 328səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Qərbi Azərbaycan abidələri Ələkbərli Ə. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan torpaq təsnifatının WBB sistemi ilə koreelyasiyası Məmmədov Q.S.,Babayev M.P. və İsmayılov A.İ. 2002 252səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan landşaft planlaşdırılması (ilk təcrübə və tətbiqi) Məmmədov R.M. 139səh. Texniki elmlər Memarlıq
Binaların enerji auditi 2014 2014səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ekoloji monitorinq Əhmədov Ş.,Məmmədova Ş. 2012 120səh. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Hidravlikadan laboratoriya işləri 2016 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kommunkasiya vasitələri Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
İnşaat maşınları və avadanlıqları fənnindən laboratoriya və məşğələ dərsləri ücün dərs vəsaiti. 2015 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Layihələndirmənin əsasları Nağıyev N.H.,Abbasoba Ş.A.,Ağamalıyeva İ.K.,Məmmədxanova L.İ. 2014 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Minerologiya haqqında anlayış 2013 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Minerologiya haqqında anlayış 2013 Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Monolit və yığma-monolit dəmir-betondan bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası 2010 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Texniki xarici dil.Mexanika və informasiya texnologiyaları fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti Məmmədova A., Əsədova M. 2016 84səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yükqaldırıcı maşınlar Abdullayev Ə. İ. 2002 488 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Sənaye və yanacaq-enerji komplekslərinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,İbrahimov C.Ş. 2012 263 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Polimer inşaat materialları və məlumatları Sərdarov B.S.,Quvalov A.A.,Abbasov S.İ. 2010 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Xəzər dənizinin bioloji resurslarının qorunması və bərpası(Azərbaycan Elml-Tədqiqat Balıqcılıq Təsərrüfatı İnstitunun 100 illiyinə həsr edilir) 2013 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Torpaqşünaslıq və yeni araşdırmalar Siracov N. 2014 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Tunellər və metropolitenlər II hissə Əhmədov T.M.,Qasımov N.M.,Əliyev Q.N. 2001 406 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Torpaqşünaslıq. Araşdırmalar Siracov N. 2013 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
İnformasiya texnologiyaları.(İNFORMASİYANIN MÜHAFİZƏSİ VƏ KOMPÜTER TƏHLÜKƏSİZLİYİ) 2003 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları Əliquliyev R.,Əliyev 2001 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi Məmmədov Q.Ş.,Həşimov A.C.,Cəfərov X.F. 2005 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi Məmmədov Q.Ş.,Həşimov A.C.,Cəfərov X.F. 2005 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kommunai təsərrüfat maşınları Şərifov A.R.,Talıbov T.A.,Qardaşov R.Q. 2016 210səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İsitmə sistemlərinin layihələndirilməsi Əliyev M.A. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qarşılıqlı əvəzolunma,standartlaşdırma və texniki ölçmə Qafarov A.M. 2001 248 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Aqrar sahədə mülki müdafiə Hacıyev N.,Mahmudov S. 2012 148səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Gəncə
İnformatika Mahmudov M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Naxcıvan Dövlət xalca muzeyi 2004 Texniki elmlər Memarlıq Naxçıvan
XÜSUSİ TƏYİNATLI BİNA VƏ QURĞULARIN İNŞASININ TEXNOLOGİYASI VƏ TƏŞKİLİ ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏR ÜÇÜN DƏRSLİK M.Ə. SALAHOV 2017 394 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Tikinti işlərinin əsasları Abbasov C.Q. 2010 152səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İntellektual sistemlər və texnologiyalar.Dərs vəsaiti Balayev R.,Əlizadə M.,Musayev İ. 2016 256səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektron texnikasının materialları və nanotexnologiyanın əsasları.Ali məktəblər üçün dərslik Abdinov Ə.,Səfərov V. 2010 184 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Müasir elektronika Qəhrəmanov P.F.,Rəsulov R.A. 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Hidrogeloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar Məsimov A.Ə.,Məmmədova E.A. 2008 102səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları Qasımov V. 2009 340səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Meliorativ hidrogeologiya Məmmədova E.A. 2016 268səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnformatika və proqramlaşdırma Əliyev A.Y. 2008 404səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi IV cilddə.Cild I. Əliyev Ə.M. 2014 336səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Bina və qurğuların tipologiyası Əliyev N.Ə.,Hüseynov E.F.,Yusufova,Şıxlinskaya, Kərimli Y.S. 2015 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ocaqov H.O. 2002 396səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Sabitliyi pozan amillər və onların nəticələrinin xarakteristikası Ocaqov H.O.,Hacıyev A.İ. 2003 190səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı.Cild I. Məmmədova G.,Hacıyeva S. 2013 278səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı.Cild I. Məmmədova G.,Hacıyeva S. 2013 270səh.. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlığı XV-XIX əsrin əvvəllərində.Cild III. Əmənzadə R. 2013 226səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Orta əsrlər memarlığı (VIII-XIV əsrlər)Cild II. Məmmədova G.,Məmmədova Z. 2013 318səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Orta əsrlər memarlığı (VIII-XIV əsrlər)Cild II. Məmmədova G.,Məmmədova Z. 2013 318səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Erkən kapitalizm dövrünün memarlığı (XIX-XXəsrin əvvəli) Cild IV. Əbdülrəhmanov R.,Abdullayeva N. 2013 3346 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Erkən kapitalizm dövrünün memarlığı (XIX-XXəsrin əvvəli) Cild IV. Əbdülrəhmanov R.,Abdullayeva N. 2013 354səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
C++ proqramlaşdırma dili.Ali məktəblər üçün dərs bəsaiti İsgəndərov R.M., Sultanova K.İ. 2016 194səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Materiallar müqaviməti Sazairov Ə.,Xəlilov Z. 2015 298səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Metal konstruksiyaları Ağayev N.H.,Hacıyev M.Ə.,Əsgərov C.V.,Quliyev Ə.M. 2014 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metrologiya,standartlaşdırma və serfikatla.dırma (dərs vəsaiti) Əhmədov H.M.,Ocaqov H.O. 2014 220səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Mülki müdafiənin mühafizə qurğuları Ocaqov H.O. 2003 124səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Nazikdivarlı dəmirbeton fəza konstruksiyalar.Mühazirələr toplusu Hacıyev M.Ə. 2014 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Polimer inşaat materialları və məlumatlarının texnologiyası fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş. 2016 70səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Xüsusi təyinatlı bina və qurğuların inşasının texlogiyası və təşkili.Dərslik Salahov M.Ə. 2017 394səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri fənnindən laboratoriya praktikumu Məmmədov N.Y.,Hacıyev Y.Z.,Əkbərova S.M. 2015 150səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Əməyin mühafizəsi fənnindən laboratoriya işləri metodik göstəriş 2014 81səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Azərbaycan xalçaları.Qarabağ qrupu Muradov V. 2010 272səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan xalçaları.Qarabağ qrupu Muradov V. 2010 272səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakının memarlıq ensiklopediyası Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 528səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnformasiya sistemləri Kərimov S.Q. 2008səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika.Ali məktəblər üçün dərslik Kərimov S.Q.,Həbibullayev S.B.,İbrahimzadə T.İ., 2009 436səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Nəqliyyatın dinamik inkişaf strategiyası.Cild I. Məcmuələr toplusu Məmmədov M. 2015 228səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Excel,Access və Delpini proqramlarında iqtisadi informasiyanın işlənməsi (metodik vəsait) Novruzov G.M.,Həsənov G.S. 2006 136səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika (Mövzular,suallar və testlər) Salmanova M.Ə.,Əlizadə M.N.,Seyidzadə E.V. 2012 552səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ekoloji atlas 2009 151səh. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
AZƏRBAYCANIN NƏQLİYYATI 2015 140səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Xüsusi bina və qurguların tikintisinin texnologiyası Bələgözov Ə.M. 2017 224səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı