İqtisadiyyat. İqtisad elmləri


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Marketinqin əsasları Axundov Ş. 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi.Dərs vəsaiti Xodov L.Q. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Москва
Azərbaycan iqtisadiyyatı 1998 400səh. Texniki elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın iş adamlarının iqtisadi davranışında etikanın rolu 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Firma iqtisadiyyatı və sahibkarlıq (tikinti biznesdə) Xəlilov A.İ.,Nəbiyev A.X. 2014 312səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintidə idarəetmə Fərzəliyev Ş. 2015 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikinti iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Eyniyev T., Qeybullayev Q.Məmmədov M. .2001 682səh. Texniki elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
DÜNYA İQTİSADİYYATI: MÜASİR DÖVRÜN PROBLEMLƏR Əliyev A.,Şəkərəliyev A.,Dadaşov İ. 2003 455 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi (dərslik) Əliyev B.R. 2002 441 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi diplomatiya (dərs vəsaiti) Əliyev Ş.T. 2012 196 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq statistika Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası (dərs vəsaiti) 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Firmanın iqtisadiyyatı (dərslik) Hüseynov T. 2009 600 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi (dərslik) Nuruyev C.Q.,Əliyev A.Ə., Atakişiyev M.C. 2009 293 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Neft təsərrüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası Hacızadə E.M.,Abdullayev Z.S. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində Hacızadə E.M. 2000 257 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli Hacızadə E.M. 2002 472 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Neft-qaz sənayesində yeni bazar mexanizmlərinin formalaşdırılması istiqamətləri Hacızadə E.M.,Paşayev T.Ə. 2000 200 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosiallaşan iqtisadiyyat Hacızadə E.M. 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi Hacızadə E.M.,Bağırzdə E. 2011 128 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın quruda nefqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri Hacızadə E.M. 1998 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın təbii qaz potensialı : reallıqlar və virtual cizgilər Hacızadə E.M. 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müasir ekonomiks.Biznesə giriş və tələbələr üçün dərs vəsaiti Harvey J. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli Hacıyev Ş. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintidə idarəetmə Fərzəliyev Ş. 2015 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi (Konfrans materialı) 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi (Konfrans materialı) 2007 Heydər Əliyev İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük rəsmiləşdirilməsi (Dərslik) Heydər K.F.,Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M. 2006 324 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyat fəlsəfəsi (Dərslik) 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Pul.Kredit. Banklar. (metodik vəsait)Məlumat-sorğu kitabı Kaşiyeva F.Ş. 2011 154 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisənin maliyyə təhlili Liferenko Q.N. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İxracatcılar ücün ücün təlimat kitabı 2013 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı Əhmədov Ə-C.İ.,Hüseynov A.Ə. 2010 370səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyat 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisənin iqtisadiyyatı (dərslik) Hüseynov T. 2005 560 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotunun mahiyyəti Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotunun mahiyyəti , məqsədi və vəzifələri Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi risq nəzəriyyəsinin əsasları (dərslik) Qeybullayev Q. 2003 210 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar (dərslik) Abbasov A.H. 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyat (dərs vəsaiti) Qradov A.P. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyat (dərs vəsaiti) Qradov A.P. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotu və audit (dərslik) Rzayev Q.R. 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Statistika 2010 164 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Pul.Kredit. Banklar. 100 suala imtahan cavabı Şvirdov O.Y. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ümumi menecment 2010 228 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2 .Mezoiqtisadiyyat. Dərslik. 2010 924 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Moskva/Bakı
İnvestisiya fəaliyyətinin hüququ tənzimlənməsi Dərs vəsaiti İsayev S.Z. 2011 188 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyat:düşüncələr baxışlar Əlirzayev Ə. 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiyaların analizi və idarə olunması Əliyev Ə.B.,Mehdiyev İ.Ə. 2013 128 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekonometrika (dərslik) Əliyev Ə.B. 2010 380 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının \"Böyük ipək yolu\"nun bərpasında iştirakı (1991-2005-ci illər) İsakov H. 2011 284səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiya layihələrinin təhlili Dərs vəsaiti Əliyev N.S.,Daşdəmirov M.Ə., Mirzəyev B.S. 2003 182 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xüsusi iqtisadi zonalar : konseptual əsaslar və strateji istiqamətlər Əliyev Ş. 2012 196 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri Əliyeva M.L. 2012 140 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri Əliyeva M.L. 2012 140 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri Əliyeva M.L. 2012 140 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi Əşrəfova R.S. 2007 260 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (dərslik) 2011 464 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət maliyyəsi terminləri lüğəti 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintidə mexaniki normallaşdırma və əməyin ödənilməsi Eyniyev T.T.,Məlikova Ə.C. 2000 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintidə mexaniki normallaşdırma və əməyin ödənilməsi Eyniyev T.T.,Məlikova Ə.C. 2000 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kiçik biznesin təşkili və idarə edilməsi Fərzəliyev S.A., Tağıyev A.H.,Ağayev A.Ş.,Şixəliyev F.İ. 2004 212 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformasiya iqtisadiyyatı(dərslik) Mehdiyev İ.Ə.,Əliyev Ə.B.,Məmmədova L.A.,Əzizova M.Ə. 2012 430 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qlobal siyasi iqtisad Müasir nəzəriyyələr 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qlobal siyasi iqtisad Müasir nəzəriyyələr 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq maliyyə. Dərslik. Vəliyev D.,Rəhimov M. 2000 330 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisənin iqtisadiyyatı (dərslik) Yahudov X.M. 2005 504 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı-XX əsrin II yarısında Zeynalov İ.X. 2004 126 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi təlimlər tarixi (dərslik) 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Heyətin idarə edilməsi Dərslik İskəndərov R.Ə. 2005 404 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekoloji menecemet.2 cildə.Cild 2. Məmmədov V.,Yusifov E. 2014 428 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə hüququ Mirzəyeva A.Q. 2008 424səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformasiya iqtisadiyyatı.Dərs vəsaiti Məlikov Y. 2009 265səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müstəqil Azərbaycan-20:İqtisadi inkişaf yolu Hüseynov A. 2011 328səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekonometrika 2011 280 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Naxçıvan Muxtar Pespublikasının ictimai-siyasi həyatı,sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (1991-2011-ci illər) Hacıyev İ. 2011 272səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Naxçıvan
XVIII əsrin birinci yarsında Azərbaycanda ticarət Əliyev F.M. 1964 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın gömrük tarixi Nuriyev C. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sığorta fəaliyyətinin əsasları Xankişiyev B.A 2006 274səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi Nuriyev C.Q.,Əliyev A.Ə.,Atakişiyev M.C. 2012 332səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları Məmmədov F.F. 2011 204səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları Allahverdiyeva H.B.,Qafarov K.S., Əhmədov Ə.M. 2006 834 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.(Monoqrafiya) İsrafilov H.A. 2010 452 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketing.Management. Kotler Philip.Ketller Kevin Lane. 719 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Marketinqin əsasları. Dərs vəsaiti Məmmədov A.T. 2007 217 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ev təsərrüfatları gəlirlərinin formalaşması və ondan istifadənin sosial-İqtisadi problemləri(Azərbaycan Pespublikası materialları əsasında) Əliyev F, Əliyev F 2011 276cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi biliklərin əsasları Əmiraslanov A.K.,Abdullayev X.S. və başqaları. 2000 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq tədqiqatı praktikada:Bazarın öyrənilməsinin əsas metodları. Neyq Pol,Neyq Nik, Morqan Kerol-Enn 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisənin iqtisadiyyatı Hüseynov H.R. 2006 334cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Görkəmli iqtisadçı alim Aqil Əliyev. Kərimova H.,Natiq Allahverdiyev 2006 120cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Mehdiyev İ.Ə., Məmmədova L.A.,Qasımov Q.Ə. 2011 528cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət satınalmalar.Monoqrafiya. Mehdiyev İ. 2008 708cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq. Mustafayev N.M. 2000 164cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə. Novruzov N.A., Hüseynov 2007 464cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Pərakəndə bank xidmətləri:Dünya təcrübəsi və Azərbaycan. Orucov İ. 2008 212cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İşgüzar və zəngin olmanın yolları Qeybullayev Q. 2003 360cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əməyin iqtisadiyyatı Quliyev T.Ə. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Menecment. Şahbazov K.A.,Məmmədov M.H.,Həsənov H.S. 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin təşkili və idarə edilməsi Tağıyev A.H., Fəzəliyev S.A. 2007 340cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Sumqayıt
İqtisadi nəzəriyyədə gender aspekti. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketing Management Kotler P.,Keller K.L. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Qloballaşma və xarici investisiyalar. 2006 il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Yerli özünüidarəetmə:Anlayış,təcrübə,əməkdaşlıq,hüquqi əsaslar. Səlimzadə M.,Xəlilov Q. 2010 il. 132səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanaqlı inkişafının əsas istiqamətləri 2008 188səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanaqlı inkişafının əsas istiqamətləri 2008 188səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Pulun coğrafiyası. Benjamin J.Conen Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Pulun coğrafiyası. Benjamin J.Conen 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı.
İqtisadi nəzəriyyə. 2009 924səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Moskva
İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2. 2009 924səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Moskva
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Ələkbərov Ə.H.,Vəliyev M.Ə.,Məmmədov S.M. 2010 652səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı.Dövlət proqramı. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatı. Bədəlov Ə.M.,Ağayev A.M.,Tağızadə S.C. 2007. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekonometrikadan tapşırıq və sullar.Dərs vəsaiti. Məmmədova L.A.,İbrahimli L.N. 2010 il. 110səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəçiliyin-Menecementin əsasları(Necə yaxşı rəhbər olmaq olar). Qeybullayev Q. 2000 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda investisiyalar gəlirler investisiyalar sənayeləşdirmə məshgulluq Hüseynov T. 2010 380 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda təsərrüfat subyektlərinin istehsal fəaliyyətinin inkişaf problemlər Kərimov E.N. 2012 284 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 511 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq nəqliyyat hüququ.Dərslik Əliyev ,E.Ə. 2009 868 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları.Dərslik Vəliyev Ş.Ə. 2012 38 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 161 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları İsmayılov G.İ. 2006 251 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekoloji menecement.Dərs vəsaiti (2 cilddə) I cild. Məmmədov V.,Yusifov E. 2014 384 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Audit.Ali mektebler ücün dərslik Abbasov İ.M. 2007 530 seh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya menecmenti fənni mövzularının təqdimatı.(Elektron tədris resursu)İxtisas 0540-Menecment. Bakalavr hazırlığı üzrə 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mikro Və Makroiqtisadiyyat Dərslik Atakişiyev M.C.,Abbasov H.M.,Abbasova N.H. 2010 508 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekoloji menecemet.2 cildə.Cild1. Məmmədov V.,Yusifov E. 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformasiya iqtisadiyyatı İsmayılov G.İ. 2010 332 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kommersiya fəaliyyətinin əsasları.Dərslik 2010 472 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kopüter texnologiyalarının tətbiqi 2012 52 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyat Məmmədov M. 2008 93 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti. 2010 272 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə menecmenti.Dərslik Atakişiyev M.C., ŞıxəliyevN.M.,Nurəliyeva 2010 108 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xızıi-Siyəzən bölgəsinin tarixinə dair(arxeoloji-etnoqrafik tədqiqat) Mustafayev (Rəfail Oğuztürk Dağlı) 2001 275 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotu və audit (dərslik) 2012 185 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznes plan. Plan nə üçün lazımdır? Alan A. 2008 217 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bank əməliyyatları.Dərs vəsaiti Sadıqov Elnur 2010 212 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İşgüzar etika .Azərbaycan biznesləri ücün vəsait. Səfərəliyeva R., Məmmədov S.,Qazıyev V. 2004 84 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (dərs vəsaiti) Əlirzayev Ə. 2010 326 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vergilər və vergitutma.Dərslik Musayev A.F.,Kəlbiyev Y.A.,Rzayev Z., 2005 361 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi təhlilin məzmunu ,predmeti və vəzifələri 252 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat(Metodiki vəsait). Dərslik. 2007 243 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi təlimlər tarixi (dərslik) 2006 537 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnsan resurslarının idarə edilməsi(Ali məktəblər ücün dərs vəsaiti) Əliyev M.,Həmidov H. 2002 203 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi fənni üzrə mühazirə mətnləri 2012 399 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyatı Vəliyeva M.,Cabbarova Ş. 2013 736səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Plan nə üçün lazımdır Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Statistikanin ümumi nəzəriyyəsi 2010 il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sığorta.Straxovanie Xudiyev N.N. 2003 450səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Nəqliyyat və rabitə statistikası Yusifov Y. 2012 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Aqrar iqtisadiyyatda cictem transformasiyaları və modernləşdirilmə şəraiti Xəlilov H.A. 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bankların inkişaf istiqamətləri Əliyev M. 2011il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Aqrar iqtisadiyyatda cictem transformasiyaları və modernləşdirilmə şəraiti Xəlilov H.A. 2005 228səh. Texniki elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sığorta işi Xankişiyev B.A ,Abdullayev P.N. 2004. 186səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı Mehdiyev İ.Ə.,Şirəliyev V.M.,Məmmədov N.N. 2007 456səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə sistemi Nurpaşa N.,İbrahimov E. 2012 472səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintinin iqtisadiyyatı Mehdiyev İ.,Şirəliyev V.M. 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq menecement.Ekspress-kurs.2-ci nəşr Kotler E. 2010 il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintinin iqtisadiyyatı Mehdiyev İ.Ə.,Şirəliyev V.M. 2005 684səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikinti müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili Şirəliyev V.M.,Məmmədova N.N. 2006 466səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiyanın təhlili və idarə edilməsi(dərs vəsaiti) Şirəliyev V. 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Plan nə ücün lazımdır Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Marketinqin kommunkasiya sistemi.Dərs vəsaiti Aşurov A.S. 2008 81 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Keyfiyyətin idarə edilməsi Mehdiyev M.İ. 2008 208səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyatın və ixracın Diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi Aslanlı K. və baş. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Tikinti investiya layhələrinin idarə edilməsi Abdullayev T. 2009 248səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatı Osman Nuri Aras və Süleymanov E. 2010 il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi Hacızadə E. və Bağırzadə E. 2011il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti:islahatlar və nəticələr Musayev A.F,Hüseynov A.A. və Kəlbiyev 2002. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelləri 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bank işi fənni üzrə ilk interaktiv .Dərs vəsaiti Bəşirov R.A. 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bankların inkişaf istiqamətləri Əliyev M. 2011 120səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadiyyat Hacıyev Ş.,Bayramov Ə. 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq maliyyə münasibətləri Quliyev N.R.,Mahmudov M.M. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi Rzayev İ. 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesdə kontrollinq.Təşkilatlarda kontrollinq qurulmasınin metodoloji və praktiki əsasları 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin əsasları fənni üzrə mühazirə mətnləri Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Dövlət maliyyəsi Cihan Bulut Dr.,Süleymanov E. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə sistemi(dərslik) 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat.Dərslik Xankişiyev B.,Əliyev Ş. 2012 320səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə və təhsil 2004 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bələdiyyə büdcəsini necə təhlil etməli İbadoğlu Q.,Mehtiyev A.,Ağayev R. 2004 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bələdiyyənin sosial-iqtisadi inkişaf proqramı (metodiki tövsiyə) 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları Verdiyeva Y.Z. 2011 216səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət büdcəsi: Sosial müdagiə və təminat xərcləri 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət maliyyəsi Cihan Bulut Dr.,Süleymanov E. 2013 319səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlətin investiya-innovasiya siyasəti Əzizova G.A. 2012. 212səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlətin iqtisadi siyasəti:dayanaqlı və davamlı inkişafın təntənəsi Şəkərəliyev A. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlətin iqtisadi siyasəti:reallıqlar və perspektivlər Şəkərəliyev A. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatı.Müasir dövrün problemleri Əliyev A.,Şəkərəliyev A., Dadaşov İ. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri:Tarixlik və müasirlik 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya maliyyə böhranları Kindlberqer Ç.,Aliber R. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya maliyyə böhranları Kindlberqer Ç.,Aliber R. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının84-cü ildönümü münasibətilə "Heydər Əliyev İqtisadi strategiyasının təntənəsi" mövzusunda magistr,aspirant.dissertantların Respublika elmi konfransının materialları. 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyatın əsasları Rəsulov F.,İbadoğlu Q. 2004 200səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri Əliyev Ü.Q. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Korporativ idarəetmə (seçilmlş məqalələr toplusu) 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinqin kommunkasiya sistemi Aşurov A.S. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Heydər Əliyev iqtisadi strategiyanın təntənəsi"mövzusunda magistr,aspirant,dissertantların Respublika elmi konfransının materiallları 2007 Heydər Əliyev İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Menecementin psixologiyası Seyidov S.İ. 2011 184səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat uçotu və audit Rzayev Q.R. 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat uçotu Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Mühasibat (maliyyə hesabatı) Səbzəliyev S.M. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili Əhmədov M.Ə 2004 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Keçid iqtisadiyyatında proqram-məqsədli idarəetmənin təkmilləşdirilməsi problemləri Məmmədov M.A. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Naxçıvan iqtisadiyyatının priotetləri:İqtisadi artım,dinamik inkişaf. Əhmədov N. 2008 452səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmizlənməsi Mahmudov M.M.,Mahmudov İ.M. 2011 370səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Əlirzayev Ə.Q. 2010 326səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosial -iqtisadi inkişafın metodoloji aspektləri Nağıyev Ə..T. 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Səhmdarlıq işi 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ticarət iqtisadiyyatı.II hissə 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ticarət İqtisadiyyatı. II hissə 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ticarət pul mentalitet.Monoqrafiya Mazaraki A.A. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Təşkilatların konfliktologiyası Bolşakov A.Q.,Nesmelova M.Y. 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Москва
Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi.Dərs vəsaiti Xodov L.Q. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Coxmənzilli binaların idarə edilməsi mexanizmləri:ölkə qanunvericiliyi və yaxşı xarici təcrübələr Talıbov A.,Aöayev R.,Əliyev S. 2013 160səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Özəlləşdirilən əmlakın ucotu və auditi 2008 200səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyat Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
İnsan amili və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi (Monoqrafiya) Quluzadə M. 2015 299səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnternet texnologiyaları əsasında marketinq Burenina T.A. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestsiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi.I buraxılış İsayev S.Z. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı (monoqrafiya) Əlləzov Q.S. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi nəzəriyyə.Dərslik Kərimov E.,Osmanov B. 2010 630səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları Əliquliyev R.,Əliyev 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsassları Əhmədov M.A., Hüseyn A.C. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Iqtisadiyyatın və ixracın diversifiksiyasının qiymətləndirilməsi 2013 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İxracatçılar üçün təlimat kitabı Qarayev İ.və başqaları. 2013 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əmək və insan resursları üzrə iqtisadcının "Lüğət-məlumat" kitabcası 2011. 214səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi Muradov P.Q. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı Mehdiyev L.Ə,Şirəliyev V.M.,Məmmədova N.N. 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Orucov A. .Kərimov C. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekoloji menecment IIcild 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanin iş adamlarının iqtisadi davranışında etikanın rolu 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İş yerlərinin attestasiyası.Dərs vəsaiti Yusifova T. 2007 102səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinqin kommunkasiya sistemi Aşurov A.S. 2008 168səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketiqin kommunikasiya sistemi Aşurov A.S. 2008 166səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ticarət pul mentalitet.Monoqrafiya Mazaraki A.A. 2010 il. 578səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar Kərimov C.,Orucov A.,Kərimova T. 2008 212səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda investisiyalar: gəlirlər,investisiyalar,sənayeləşdirmə,məşğulluq Hüseynov T. 2009 380səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketniq.Dərslik Allahverdiyeva M. 2010 il. 444səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketinq.Dərslik Axundov Ş. 2005 632səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatı Məmmədov N.,Məhərrəmov A.,Əhmədova S. 2011il. 522səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə mədəniyyəti Məmmədov F. 2013 672səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə mədəniyyəti Məmmədov F. 2013 672səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Menecmentin psixologiyası Seyidov S.İ. 2011il. 184səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kargüzarlığın təşkili Musayev E. 2003 344səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Logistikanın əsasları İmanov T.İ. 2005 474səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Logistikanın əsasları.II hisə İmanov T.İ. 2005 670səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinqin əlifbası Axundov Ş. 2006 il. 584 стр. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Menecment. Agasəf İmran 2007 268səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisələrin maliyyəsi Ataşov B.,Novruzov N.,İbrahimov E. 2009 336səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vergi sistemi Məcidov M. 2013 504səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qiymətləndirmənin əsasları Kazımlı X. 2008səh. 430səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xidmət sahələrinin marketinqi.Dərs vəsaiti Hacıyeva L.A. 2013 276səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xidmət sahələrinin marketinqi.Dərs vəsaiti Hacıyeva L. 2013 276səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformasiya iqtisadiyyatı İsmayılov G.İ. 2010 332səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan devlet personel yönetimi Rehimli 2011 256səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Ankara
Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri Məmmədov Y.Ə. 2016 162səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya menecmenti(Mühazirələr konspekti) Hümbətov R. 2012 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə uçotu Terexova V.A. 2008səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları:nəzəriyyədən praktikaya Devid Aleksandr , Anne Britton ,Yorissen Ann 2010 759səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə.(Suallar və cavablar)Dərs vəsaiti 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Heydər Əliyev iqtisadi strategiyanın təntənəsi"mövzusunda magistr,aspirant,dissertantların Respublika elmi konfransının materiallları 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat uçotu və audit.Dərslik Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinqin kommunikasiya sistemi Aşurov A.S. 2008səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası.Dərs vəsaiti 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti.Dərslik Bayramova S.R.,Qurbanova S.Ə. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ümumi menecment Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Firmanın iqtisadiyyatı.Dərslik Hüseynov T. 2009 600səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat (maliyyə hesabatı) Səbzəliyev S.M. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnternet texnologiyaları əsasında marketinq Burenina T.A. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti:islahatlar və nəticələr Musayev A.F,Hüseynov A.A. və Kəlbiyev 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə və bank statistikası 137səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vergi hüquqi.Dərslik 470səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Elektron kommersiya.Dərs vəsaiti Əkbərov M. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Əlirzayev Ə.Q. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi.Dərs vəsaiti Əlirzayev Ə.Q. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiyanın maliyyələşməsi və kreditlşməsi Əliyev Q. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əmək və insan resursları üzrə iqtisadcının "Lüğət-məlumat" kitabcası 2011 214səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatının tarixi.Dərslik 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi informatika Əlizadə M.N.,Musayen İ.K. 2016 292səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadiyyat Hacıyev Ş.,Bayramov Ə. 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Fövqəladə halların iqtisadiyyatı Süleymanov P.H.,Həsənov C.Q. 2016 80səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq tədqiqatları Xeyirxəbərov İ. 2015 364səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformasiya iqtisadiyyatı.Dərslik Mehdiyev L.Ə.,Əliyev Ə.B.,Məmmədova L.A.,Əzizova M.Ə. 2012 62səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiyaların analizi və idarə olunması Əliyev Ə.B.,Mehdiyev İ.Ə. 2013 128səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin təşkili və idarə edilməsi.Dərslik 2011 464cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ehtimal,statistika və riyazi proqramlaşdırma elementlərinin iqtisadiyyatda tətbiqi (dərs vəsaiti) Abbasov A.,Atakişiyev M. 2001 116cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin əsasları.Dərslik 2005 656səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması və bazar iqtisadiyyatında maliyyə-kredit sisteminin problemləri Abbasov A.H. 2003 332səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bank işi.Ali məktəblər üçün dərslik. Abdullayev Ş.Ə.Əsgərov R.V. 2009 472səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketinq.Dərslik Allahverdieva M. 2011 440səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketinq Allahverdieva M. 2010 il. 444səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya menecmenti.Dərs vəsaiti Atakişiyeva M.C.,Süleymanov Q.S. 2004 136səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə bazarı.Dərslik Ataşov B. 2016 456səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisələrin maliyyəsi.Dərslik Ataşov B.,Novruzov N.,İbrahimov E. 2009 336səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketinq.Dərslik Axundov Ş. 2005 632səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə Ağayev A.Q. 2005 414səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bank işi və elektron bankşılıq.Dərslik Abbasov Ə.,Məmmədov Z.,Rzayev R.,Həmişəyeva Ş. 2003 452səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bazar münasibətləri şəraitində müəssisə və firmaların maliyyə fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi Quliyev T.,Qurbanov F.,Abbasov A.,Babayev A. 2002. 60səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Banklar və bank əməliyyatları.Ali məktəblər üçün dərslik Bağırov M.M. 2003 512səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İşgüzar etika 2003 123səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Birja və hərracların təşkili və idarə edilməsi.Dərs vəsaiti Quliyev E.N.,Məmmədova Z.M.,İmanov T.İ. 2011 219səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət maliyyəsi Bulut Cihan və Süleymanov Elçin 2013 341səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bank işi (Qısa kurs) Bəşirov R.A. 2007 118səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bank işi. Dərslik Bəşirov R.A. 2016 392səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin təhlüksizliyi.Dərs vəsaiti 2017 225səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq menecement.Ekspress-kurs.2-ci nəşr Kotler F. 2008 488səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq Biznes.Dərs vəsaiti Fərhadi Püstə 2017 298səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xidmət sahələrinin marketinqi.Dərs vəsaiti Hacıyeva L.A. 2013 316səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekonometrika Hacızalov Y. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük işinin əsasları Heydərov K.F. 1998 496səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kömrük işinin əsasları 4 cilddə.Cild 2. Heydərov K.F. 1999 392səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kömrük işinin əsasları 4 cilddə.Cild 1. Heydərov K.F. 1998 496səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kömrük işinin əsasları.Dərslik Heydərov K.F. 2004 568səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük işinin əsasları.4-cü cild Heydərov K.F. 2000 296səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi informatikanın əsasları Hümbətəliyev R.,Tağıyev H.Quliyeva F. 2014 356səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə.Dərs vəsaiti 2006 168səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Antiböhranlı idarəetmə fınnindən ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. 2013 168səh Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq Biznes.Dərs vəsaiti Həsənov Hacı Niyazi 2011 296səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformasiya sistemləri menecmeti(dərslik) Ramazanov M. 2017 187səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyat.Dərslik Rzayeva S.,RamazanovM. 2013 344səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirməsi.Metodik vəsait Kazımlı X.H.,Quliyev İ.Q.,Bağırova G.T. 2015 122səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq.Dərslik 2016 400səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq.Dərslik Məmmədov A.T. 2014 668səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bank işi. Məmmədov S 1997 373səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları.Dərslik Məmmədov F.Ə,Musayev A.F. və baş. 2001 411səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq valyuta-kredit münasibıtləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi.Dərslik Məmmədov Z. 2003 376səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vergi və investisiya mühiti Seyfullayev İ 2013 376səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq kommersiya işi.Dərs vəsaiti Məmmədova Ş. 2015 387səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Sumqayıt
Anlayışların mənimsənilməsi prosesinin formalaşdırılması və ədəd anlayışının genişləndirilməsi (inkişafı) prinsipləri.Monoqrafiya Namazov Q.M. 2012 113səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Anlayışların mənimsənilməsi prosesinin formalaşdırılması və ədəd anlayışının genişləndirilməsi (inkişafı) prinsipləri.Monoqrafiya Namazov Q.M. 2012 113səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə sistemi.Dərslik Novruzov N.,İbrahimov E. 2012 117səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə Dərslik Novruzov N.,Hüseynov X. 2007 464səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəciliyin-menecmentin əsasları.(Necə yaxşı rəhbər olmaq olar) Qeybullayev Q. 2000 298 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük işinin təşkili.Dərs vəsaiti Quliyev E.,Mehrəliyev İ. 2012 400səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi tərəqqi və vergi siyasəti Rzayev Z., Xəlilov Ş. 2008 272səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vergi menesmenti (Vegi işinin təşkili və idarə edilməsi).Dərslik RzayevZ.H. 2007 321səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi.Dərslik Rzayev İ. 2006 208səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə menecmenti: Əsas anlayışlar,məsələlər,işgüzar situasiyalar və testlər.Dərs vəsaiti Səfərov Q.,Əliyev N.,Cəlilova S. 2012 325səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya (1 saylı broşura) Tağıyev A.H. 2011 45səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya (2 saylı broşura) Tağıyev A.H. 2012 56səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya (3 saylı broşura) Tağıyev A.H. 2012 64səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya (5saylı broşura) Tağıyev A.H. 2012 54 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya (6 saylı broşura) Tağıyev A.H. 2012 40 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya: sual-cavabda (VII saylı broşura) Tağıyev A.H. 2015 56 səh Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq Maliyyə(dərs vəsaiti) Zeynalov V.Z. 2010 320səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya iqtisadiyyatına giriş (8saylı broşura) Tağıyev A.H. 2015 60səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasında əhalinin innovasiya fəallığının yüksəldilməsi problemləri (IX saylı broşura) Tağıyev A.H. 2016 96 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya (X saylı broşura) Tağıyev A.H. 2017 64səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya layihələrinin menecmenti Tağıyev A.H. 2013 272 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya siyasəti Tağıyev A.H.,Köçərli H.R. 2013 160səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə.Nəzəriyyə və praktika Vəliyev Z. 2010 530səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət büdcəsi.Məlumat-sorğu kitabı Vəliyev Z. 2006 216səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İogistikanın əsasları.Terminoloji aparatı,konsepsiyası və metodoloji əsasları. İmanov T.İ. 2005 474səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisənin maliyyəsi İsgəndərov R.Ə. 2007 458səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznes-Plan:Praktikum Əhmədzadə M. 2010 il. 60səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əhalinin gəlirləri və istehlakını maliyyə mexanizmləri Əlirzayeva T.Ə.,Əlirzayev Ə.Q. 2007 248səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiyanın maliyyələşməsi və kreditlşməsi.Dərslik Əliyev Q. 2008 275səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformasiyanın iqtisadiyyatı (dərs vəsaiti) Əliyev T. 2008 220səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi informatika 2016 300səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketinq.Dərslik Ələkbərov Ə.H., Əlizadə A.Ə. 2008 460səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesmenlər üçün ingilis dili 2009 96səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İşgüzar yazışmalar.Dərs vəsaiti 2016 281səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bank fəaliyyətinin əsasları Məmmədov Z.F. 2013 480səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Təşkilatların konfliktologiyası.Dərs vəsaiti Volşakov A.Q.,Nesmelova M.Y. 2001 182səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Москва
MMenecmentin (idarəetmənin)əsasları.Dərslik Quliyev T.Ə. 2001 522səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnsan resurslarının idarə edilməsi(insan naminə) QuliyevT.Ə. 2013 828 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Yüksəliş yolları Vəliyev D. 2011 225səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Logistikanın əsasları.Dərslik İmanov T.İ. 2005 474səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Logistikanın əsasları.II hisə İmanov T.İ. 2005 670səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Menecment. Əmirov İ.B. 2015 468səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat (maliyyə) ucotu 2003 580səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi Abbasov Q.Ə 2009 383səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sıfırdan başlayan mühasibat (maliyyə) uçotu Abbasov Q.Ə. 2013 552səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri. 2006 277səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri. Abbasov Q.Ə 2006 277səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya yolları Abbasov Ç.M. 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Auditin nəzəri və praktiki problemləri Abbacov İ.M. 1999 224səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Audit:Qanunvericilik və normativ sənədlər.VII Cild Talıbov N. 2013 214səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Audit standartları. 2003 84стр Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bazar münasibətlərində iqtisadi təhlil Seyfullayev C.M. Abbasov İ.M. 1993 176стр. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı