Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlanmış torpaqları Abduyev M.R. 2003 51 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qruntlar mexanikası Əliyev S.K. 2002 420 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaqların meliorasiyası Aslanov H.Q. 2004 354səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kür-Araz ovlağının meliorasiya olunan torpaq-qruntlarının su-duz balansı və onun nəticələrinin elmi təhlili Əzizov Q.Z. 2006 260səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanda torpaq deoqradasiyası və mühafizəsi Babayev M.,Qurbanov E.,Həsənov V. 2010 216səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaqların istlik-fiziki xassələri Gərayzadə A.P.,Gülalıyev Ç.G. 2006 200səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrotexniki qurğuların tikintisinin texnologiyası Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2005 462səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2007 566səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrotexniki qurğular Musayev Z.,Məmmədov K.,Mahmudov T.,İsmayılov F.,Zərbəliyev M. 2009 686səh Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nazik laylı su təmizləyici qurğular Kəngərli A.C.,Mirzəyeva G.S. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Suqəbuledici qurğular Mahmudov R.S. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yaşayış məntəqələrində əksrezervuarlı su kəməri şəbəkələrinin layihələndirilməsinə dair metodiki vəsait Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrotexniki qurğular Məmmədov K.,Musayev Z. 2006 405səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz neft-qaz mədən hidrotexniki qurğular Məmmədov K.M.,Musayev Z.S.,Məmmədov M.K. 2004 308səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Aqroekologiya Məmmədov Q.Xəlilov M.,Məmmədova S. 2010 552səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpağın münbitlik xassəsi Məmmədova S.,Cəfərov A. 2005 194səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Lənkəran vilayətinin torpaq ehtiyatları və bonitirovkası Məmmədova S.Z. 2003 116səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kompleks məqsədli hidrodüyünlər Mansırov M.S., Zərbəliyev M.S. 2008 182səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.Zərbəliyev M.S.. 2009 376səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Balıqburaxan və balıqoruyan hidrotexniki qurğular Musayev Z.,Zərbəliyev M. 2006 142səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qurğuların hidravlikası Məmmədov K.M,Musayev Z.S.,İbrahimova G.X.,Tağızadə X.Ə. və baş. 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya sistemlərinin tikinti işlərinin texnologiyası və təşkili Vəliyev A.H.,Rəsulov T.C. 2007 100səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərinin istismarında təmir işlərinin təşkili və texnologiyası Vəliyev A.H. 2000 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yamacların dayanaqlıq məsələlərinin tədqiqi Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.Mahmudov T.M.Mürsəlov A.Ə. 2006 188səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su-qaz təchizatı və istilik texnikası III hissə Yusifov E.Ə. 2011 208səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrotexnika elminin tarixi və metodologiyası İbrahimova G.X. 2009 180səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi İsmayılov A.İ. 2004 308səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kadastrin əsasları İsmayılov A. 2008 212səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su və hava hövzələrinin çirklənmələrdən qorunması III hissə Əliyev F.Q.,Məmmədov N.Y.,Əkbərova S.M. 2008 341səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə və iqlim qurğularının layihələndirilməsi Əliyev M.A.,Hacıyev Y.Z.,Əkbərova S.M. 2008 171səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemlərində enerıi və ətraf mühit menecementi Əliyev M.A. 2008 196səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemlərinin optimallaşdırılması Əliyev M.A. 2008 198səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Cəlilov M.F.,Feyziyeva G.H. 2001 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2012 358səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinə dair metodiki göstərişlər Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri II hissə HacıyevY.Z.,Məmmədov N.Y.,Aslanzadə N.R. 2010 455səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik texnikası,istilik təchizatı,ventilyasiya,havanın kondisiyalaşdırılması,ekolofiya, su və hava hövzələrinin qorunmasına aid terminlərin izahlı lüğəti Məmmədov N.Y. 2013 409səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kənd təsərrüfatı su təchizatı və əraziyə su çıxarılması Kəngərli A.C. 2010 414səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Sənaye müəssisələrinin su təchizatı Kəngərli A.C.,Nəsənov R.N. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nazik laylı su təmizləyici qurğular Kəngərli A.C.,Mirzəyeva G.S. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su kəməri şəbəkələri Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik və iqlim qurğularında ölçmə və tənzimləmə texnikası Məlikov E.Ə. 2008 164 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan təbiət elminin patriaxı Məmmədov Q. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpağın eroziyası və mühafizəsi Məmmədov Q.Ş.,Məmmədova S.Z.,Şabanov C.Ə. 2009 340səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın şimal-şərq əkinçilik zonası torpaqlarının qiymətləndirilməsi Məmmədov Q.,Quliyev V. 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan Respublikasının dövlət torpaq kadastri:hüquqi,elmi və praktili məsələlər. Məmmədov Q. 2003 448səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın meşələri Məmmədov Q.,Xəlilov M. 2002 472səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın torpaq ehtiyatları Məmmədov Q.Ş. 2002 132səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq islahatının həyata keçirilməsinə dair metodik tövsiyələr Məmmədov Q.S. 2001 60səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su təsərrüfatı sistemlərinin layihələndirilməsi Mansırov M.,Musayev Z.,Məmmədov K. 2009 326səh. Humanitar elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Döşəmə isitmə sistemləri Məmmədov N.Y.,Əkbərova S.M.,Aslanzadə N.R. və baş. 2011 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mühəndis meliorasiyası Qəhramanlı Y. 2004 310səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yerüstü su axımlarının şəhər ərazisindən kənarlaşdırılması və təmizlənməsi Quliyev F.S. 2003 292səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qurğuların hidravlikası Məmmədov K.M.,Musayev Z.S., İbrahimova G.X. bə başqaları 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi,inteqrasiyalı idarə edilməsi və mühafizəsi Musayev Z.S.,Əsədov M.Y.,Məmmədov K.M.,Zərbəliyev M.S. 2008 244səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərində tikinti işlərinin texnologiyası və təşkili Vəliyev A.N.,Vəliyeva S.A. 2009 342səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su təsərrüfatı və meliorasiya tikinti işlərinin təşkili,planlaşdırılması və idarəedilməsi Vəliyev A.N.,Vəliyeva S.A. 2006 288səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qaz təchizatı fənnindən buraxılış işinə metodik göstərişlər Yusufov E.Ə. 2009 68səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ventilyasiyanın əsasları Yusifov E.Ə.,Yusifova E.A. 2011 81səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrotexniki qurğuların metal konstruksiyaları Zeynalov L.M. 1999 94səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qurğuların zəlzələyə davamlığı İmaməliyeva C.N. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanda meliorasiya və su təsərrüfatı tikintiləri İsmayılov F.M.,İsmayılov F.F. 2009 560səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik-qaz təchizatı və ventilyasiya Abdullayev M.N.,Quliyev K.H.,Zeynalov A. və başq. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasınin əsasları Məmmədov Q. 2007 660səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz hidrotexniki qurğuları,neftin,qazın saxlanması və nəqli.Dərslik Abasov R.F.,Məmmədov K.M.,Musayev Z.M. 2010 448səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Drenaj,hesabatı,layiləndirilməsi və istismarı Həsənov S.T. 2009 236səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika, hidravliki maşınlar kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodiki göstərişlər (dərs vəsaiti) 2005 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərinin monitorinqi və istismarının layihələndirilməsinə aid metodik vəsait. Qəhrəmanlı Y.V.,Rüstəmov Q.H.,Hacıyev A.İ.,vəliyeva S.A. 2012 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su enerjisindən istifadə(Ali məktəblər üçün dərslik) Abdilov S.Ə.,Mahmudov T.M. 2007 304səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yaşayış məhtəqələrində əksrezervuarlı su kəməri şəbəkələrinin layihələndirilməsinə dair metodik vəsait. Mahmudov R.S. 2006 il. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika,hidravliki maşınlar və ötürücülər. Musayev Z.S.,Paşayev E.P.,Əliyev B.H.,Həziyev İ.H.Allahverdiyev T.M. 2006 il. 184səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika. l hissə Bashirov F.B.,Musayev A.M. 2004 299s Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq istehsal vasitəsi kimi:Əsas müddəalar,nəticələr,tövsiyə və təkliflər Vəliyev A. 2011il. 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq istehsal vasitəsi kimi:Əsas müddəalar,nəticələr,tövsiyə və təkliflər Vəliyev A. 2011il. 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan torpaq təsnifatının WBB sistemi ilə koreelyasiyası Məmmədov Q.S.,Babayev M.P. və İsmayılov A.İ. 2002 252səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlikadan laboratoriya işləri 2016 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kommunkasiya prosesində peklam fedotova L.N. 2008 Humanitar elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kommunkasiya vasitələri Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi Məmmədov Q.Ş.,Həşimov A.C.,Cəfərov X.F. 2005 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemlərinin layihələndirilməsi Əliyev M.A. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı