Metalların texnologiyası. Maşiqayirma


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları Abdillayev A.H.,Məmmədov R.K. Güməyov M.H. 2002 462 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metallar texnologiyasının əsasları və tikintidə qaynaq işləri Aslanov T.İ. 2002 528səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Ünsiyyət körpüsü 2001 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Çoxbəndli dişli çarx mexanizmləri Baxşiyev İ.İ. 1998 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınların istehsal texnologiyası Bayramov A.M. 2005 332səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Təbii daş və üzlük materialları istehsalı müəssisələrinin maşınları və avadanlığı Bayramov A.M. 2003 460səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Ovuntu metallurgiyasının əsasları Məmmədov A.T.,Namazov S.N.,Şərifov Z.Z.,Babayev A.İ. 1999 238səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metalşünaslıq Şükürov R.İ. 2002 484səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Tikinti proseslərinin texnologiyası Salahov M.Ə.,Bələgözov Ə.M.,Qarayev İ.M.,Qəhrəmanov C.Q.,Qədimov A.Q. 2006 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İnşaat maşınları və avadanlıqları Yusubov F.N. 2005 532səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Çətinəriyən,qeyri-metal və silikat materiallarının texnolodiyasının əsasları Sərdarov B.S.,Osmanov N.N.,Qurbanova R.A.,Ağayeva S.İ. 2005 423səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Xüsusi qurğular tikintisinin texnologiyası Qədimov A.Q. 1999 198səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. 2007 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
\"Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi\" fənni üzrə laboratoriya işləri toplusu Yusubov N.D.,Məmmədov A.M. 2012 288səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi(elektron kataloqlardan kəsən alətlərin avtomatlaşdırılmış seçilməsi) Yusubov N.D. 2012 53 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Robot sistemlərində idarəetmə Əliyev R.Ə.,Cəfərov S.M.,Babayev M.C. və başq. 2004 328səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metalların möhkəmliyi və plastikliyi. Aslanov T.İ.,Əsgərov X.A.,Niftiyeva Z.Ə. 2010 il. 86səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşın hissələri və yükqaldırıcı-nəqledici maşınlar Kərimov Z.H. 2002 376 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə.,Axundov M.Ə. 2008 88səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşın hissələrinin uzunömürlüyü Kərimov Z. 2009 113səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Minerologiya haqqında anlayış 2013 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Kommunai təsərrüfat maşınları Şərifov A.R.,Talıbov T.A.,Qardaşov R.Q. 2016 210səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı