İctimai elmlər


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Avtomobil yollarının istismarı Piriyev Y.M.,Əliyev R.M.,Cəfərov F.M.,Qaraisayev N.M. 2003 420səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Avtomobil yollarının nəqliyyat-istismasr göstəricilərinin yüksəldilməsi Piriyev Y.M.,Həsənov Ş.H., Qaraisayev N.M. 2000 240səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Mühəndis dəmirbeton konstruksiyaları Seyfullayev X.Q. 2010 622səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Asfaltbeton yol örtüklərinin tikintisi və təmiri Piriyev Y.M.,Kazımov X.İ.,Qaraisayev N.M. 2013 255səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Avtomobil yollarinin tikintisi və istismarı Piriyev Y.M.,Əliyev R.M.,Cəfərov F.M.,Qaraisayev N.M. 2000 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Avtomobil yolları Piriyev Y.M. 1999 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Daş konstruksiyaları və antiseysmik tədbirlər.İxtisas kursu. Seyfullayev X.Q.,Quliyev S.A.,Hüseynli E.Ə. 2000 122səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
ACTUAL ISSUES AND PERSPECTIVES OF THE ECONOMIC MODEL DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN IN PRESENT CONDITIONS Aliyev Shafa 2010 Humanitar elmlər İctimai elmlər
ENGLISH for ECONOMISTS Dərs vəsaiti Nəbiyeva S.M.,Kərimova Ş,H.,Əkbərova F.S. 2010 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Mühəndis geodeziyası Qəniyeva S.A. 2011 316səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Torpaq və şoxməqsədli kadastr İsmayılov M.M.,Qəniyeva S.A. 2006 345səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri Əliyev M. 2012 140 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
İqtisadiyyat:düşüncələr baxışlar Əlirzayev Ə. 2002 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Kitabxanaşünaslığa giriş.3 hissədə.I hissə Xələfov A. 2001 400səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Sosialogiya Vahidov F.Q.,Ağayev T.B. 2008 334səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Sosialogiya 2006 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Ahıska Türkləri Azərbaycanda Piriyeva Sevil 2005 264səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası Piriyev V. 2006 148səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Zəfər yolu .ESSE Mirələmov H. 2003 66+4səh. Heydər Əliyev İctimai elmlər Bakı
Qarabağ tarixi. Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği. 1959 29 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti Paşayev A.,Bəşirova A. 2011 340 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.I cild Paşayev Qəzənfər 2012 568 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.VII cild Paşayev Qəzənfər 2012 608 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Nəğmələr. Vazeh Mirzə Şəfi 2004 96səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Önemli politik yaşamdan esintiler Seyidzadə D. 1994 il. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Politologiya.İzahlı lüğət 2007 352səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Burğut qalası Ciddi Hüseyin 1973 Texniki elmlər İctimai elmlər Bakı
Üzvi kimya praktikumu Novruzov S. 2015 275səh. Təbiət elmləri İctimai elmlər Bakı